Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1172
Authors Desconegut
Titles Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València
Date escrit: 1401 [?] - 1494 ad quem
Text Type Prosa
Subjects LITÚRGIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1171
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] Inc. 299
ID no. of specific copy cnum 235 BITECA
Location ff. 1 prel. s/n-clxxxxii
Title Hores dela setmana sancta segons lo vs del archibisbat de Valencia
Incipits - Explicits calendari: [1 prel s/n] vj A iiij | b iij | xiiij c pridie Translatio corporis sancti augustus episcopi ... [4v prel. s/n] … g nonas Marci papa et confessoris Sergij. et bachi martir
tit.: [i] Hores dela setmana santa segons lo vs del ar|chibisbat de valencia començant a les matines del | diumenge de Rams. Oratio dominicalis
acc.: Pater noster qui es in celis ... Sed libera nos a malo. Amen. versus
text: D6Omine labia mea aperies ... [clxxxxii] … ecclesia tua secura tibi seruiat libertate. per christum dominum | nostrum Amen
colofó: Jmpressum valentie impensis .d. Jacobi de villa | die .xxj. mensis februarij. M.cccc.lxxxxiiij
Note text bàsicament en llatí amb rúbriques i alguns passatges extensos en català
References Avenoza (2007), Inspecció personal


Copy 2 BITECA  manid  2689
City, library and call number València  Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu Nicolau Primitiu: XVI/176
ID no. of specific copy cnum 7289 BITECA
Location ff. [i]-cclxviii
Incipits - Explicits rubr.: Hores de set| mana sancta: ab vna deuotis|sima oratio: preparatoria pera | tenir vera contrictio. | E vna deuotissima | contemplacio a | nostra señora | E ala fi de dites hores: estan | les matines de nadal: | ensemps ab la | missa del | gall. | 1533
tit.: [a ij] Oratio preparatoria per verdadera contritio.
tit.: Oratio deuotissima prepa| ratoria ad contrictionem a diuersis | excepta doctoribus
text: O7 Altitudo diui| narum sapientie et scientie | dei. O trinitas lauda| bilis et unitas mirabilis | pater. filius. et spiritus | sanctus ... [cclxviii] … E axi | se acaben les matines quant se diu la missa | del gall. | Laus deo
colofó: Foren acabades les presents hores dela | setmana sancta ab les matines de nadal | en la insigne ciutat de Valencia per | Francisco romano al moli dela roue| lla a .iiij. dies de abril. Any. | M.D.xxxiij. +
References Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 37