Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1171
Authors Desconegut
Titles Homilies d'Organyà
Date escrit: 1190 - 1210
Text Type ProsaCol. sermons
Subjects ORATÒRIA RELIGIOSA
References Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.27.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.27.1
Reproducció: Nadal 2003. Homilies d'Organyà. [fulletó facsímil del ms. 289 de la Biblioteca de Catalunya] (2003)
Editat a: Soberanas et al. (2001), Homilies d’Organyà
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1170
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 289
Copied Organyà, 1191 - 1200   
ID no. of specific copy cnum 234 BITECA
Location ff. 1v-8v
Incipits - Explicits text: [1v] […] que la gloria siam portads ... [8v] … E2rat domini ihesus [oierem .emomum] et illud orad mutum
Condition incomplet
Language Copy ? CATALÀILLATÍ
References Coromines et al. (1989), Homilies d'Organyà. Edició facsímil del manuscrit núm. 289 de la Biblioteca de Catalunya
Bohigas (1972), “El llibre manuscrit en llengua catalana”, Commemoració dels 500 anys del primer llibre imprés en català 61 i vi (reproducció a color del foli 1)
Molho (1961), “Les Homélies d'Organyà”, Bulletin Hispanique
Miret i Sans (1904), “El mes antic text literari escrit en català. Precedit per una col·lecció de documents dels segles XI, XII i XIII”, Revista de Bibliografia Catalana