Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1168
Authors Desconegut
Titles Història de Teòfil
Date traduït: 1301 - 1500
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1131
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial M.II.3
Copied Cardona, 1401 - 1430 (J. Riera) Jacobus de Prato     
ID no. of specific copy cnum 231 BITECA
Location ff. 28-37v
Incipits - Explicits rubr.: [28r] Lestorie de teoffill
text: [f]o vn hom en vna ciutat dels cicilians en la segona regio en als quel destrohiment fos feyt en la cosa publicha de Roma per la maluada gent dels presers lo qual hom auja nom Teofil ... [37v] … en lo derrer dia vinent nostre senyor jhesu christ jutgar vius e els morts al qual ab lo pare eab lespirit sant sien are e per tots temps gloria per los segles dels segles sens fi amen