Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of edition BITECA copid 1166
City and Library Madrid BITECA libid 1005 Biblioteca Nacional de España Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number INC/1774 | Antic I-1774
Title of volume Faulas | de | Ouidi
Imprint Barcelona 1494-04-24
Pere Miquel
Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: 229 (= 1 + 6 + 1-221 + 1)
Collation a6 a3/4 b-e8 f1-2,4-5,7-8 g-q8 r8 s8 t-v-u-x-y-z8 A-D8 E6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 286 × 200 mm (f. I)
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements Caplletres: caplletres gravades; totes les “N” estan impreses especulades
Condition alguns forats de bibliòfags als marges i alguna taca de tinta al f. cxxii, p. e.; taques d'humitat a tot el volum. Errors a la foliació i a les signatures de quadern; manquen els ff. iiii, vi, xxxxiiii i xlvii substituïts per folis en blanc, manca també el f. a i, que precedeix al text, primer del segon quadern signat “a”; es repeteix el f. E iii entre els ff. E iv i E v; manca el f. E ii; la signatura i ii està repetida i manca la i iii; el f. ccxxxx duu la signatura de quadern B. iij en lloc de la C. iii que li correspon; es repeteixen dues vegades els ff. ccxxvii, ccxxiiii i clxxviiii. Manquen el quadern “F” complet, el primer dels quaderns signats “r” de sis folis i el primer dels signats “s” de vuit folis. Són en blanc per error de la impressió els ff. xxxxiii i xlvii (recto i verso)
Binding en pergamí flexible amb dos cordons i dues perles blaves per tancar-lo
Previous owners (in chronological order) Bohy Piminsensius [?] (Floruit 1650 [?] - 1750 [?]) (ex-libris al primer foli de guardes: “Est Dominus Bohyus Piminsensius” [?])
Note té diferències respecte de l'altre exemplar de la BNM I-2435: el f. cclxiiii (E v) correspon al f. E iiii de I-2435 (que no té imprès E v); hi ha també errades en la foliació -repetició de E iii entre E iv i E v- que no es donen en l'exemplar I-2435
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000106670&page=1 vist 2014-08-06
References (most recent first) Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Reproducció de folis amb ex-libris o mencions de procedència dels incunables BNM I-1774 i I-2435 (2002)
Avenoza (2002), Inspecció personal
Marnierre (2000), Inspecció personal
García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1381