Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1165
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 476
Title Aliqui Consep|tus predicabiles | extracti a diu[e]r|sis Sanctis, Variique | sermones in di|uersis festiuitatibus | M.S. || 35
Copied 1351 - 1400 (primera i quarta part, segons Perarnau)   
1401 - 1500 (parts segona i tercera)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 161 (= I + 1-159 + I)
Collation primera part: 17/8 2-616 78/7 amb reclam horitzontal situat a la dreta del peu del foli; segona part: 812 reclam horitzontal centrat; tercera part: 918 1012 amb reclam horitzontal a la dreta del foli; quarta part: 116 sense reclam, car el verso del darrer foli és en blanc
Page Layout 19 línies (f. 11 primera part)22 línies (f. 51 primera part)27 línies (f. 112 segona part)29 línies (f. 124 tercera part)25 línies (f. 154 quarta part)
Size pàgina 195 × 139 mm (f. 1)
caixa 145 × 96 mm (f. 11 primera part)
caixa 150 × 95 mm (f. 51 primera part)
caixa 145 × 110 mm (f. 112 segona part)
caixa 145 × 108 mm (f. 124 tercera part)
caixa 156 × 116 mm (f. 154 quarta part)
Hand bastarda semi-bastarda librària (ff. 1-111) (Perarnau, primera part)gòtica minúscula (ff. 112-123) (Perarnau, segona part)gòtica altra gòtica minúscula (ff. 124-153) (Perarnau, tercera part)gòtica semibastarda (ff. 154-158) (Perarnau, quarta part)
Watermark muntanya de tres cims dins d'un cercle (al f. 55)
Pictorial Elements Caplletres: espai en blanc per a les caplletres (a la primera part)
Caplletra inicial en vermell (f. 112)
Caplletra caplletra sense fer (f. 115v)
Caplletres: en vermell (ff. 124-134v)
Calderons en vermell (ff. 124-134v)
Tocs de color tocs a les majúscules en vermell (ff. 124-134v)
Other features Justificació: a punta de plom ( (primera part)
Ús de la primera línia de la pauta: sí (primera part)
Perforacions: caixa amb quatre perforacions rodones visibles a l'exterior dels límits de la caixa (primera part)
Justificació: a punta seca (segona part)
Ús de la primera línia de la pauta: sí (segona part)
Perforacions: sense restes de perforacions (segona part)
Justificació: a punta seca (tercera part)
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia en blanc (tercera part)
Perforacions: quatre perforacions rodones als angles de la caixa; (tercera part)
Justificació: sense caixes marcades, l'escriptura aprofita tot l'espai possible (quarta part)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia (quarta part)
Perforacions: no són visibles perforacions (quarta part)
Condition els ff. 110v-111v són en blanc; el reclam del f. 123v, darrer de la segona part, no enllaça amb el text del f. 124, que obre la tercera part; foliació moderna a llapis, xifres aràbigues
Binding en pergamí groguenc, de la Biblioteca Dalmases probablement
Previous owners Convent sense identificar   (al f. 1 ex-libris: “es dela llibreria”)
Pau Ignasi de Dalmases i Ros, Marquès de Vilallonga [1709]   ( 35) 1718 data de mort
Note manuscrit factici format per 4 parts independents originalment, agrupades pel seu mateix contingut. Al verso del darrer foli hi ha diverses anotacions en llatí
References Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. BdC 476 Miscel·lània religiosa (2005)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Perarnau i Espelt (1996), “Els quatre sermons catalans de sant Vicent Ferrer en el manuscrit 476 de la Biblioteca de Catalunya”, Arxiu de Textos Catalans Antics 111-22
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya
Internal Description Number of texts: 26