Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1162
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number Y.II.20 | Antic y#.y.20 | Antic V.[XI].18 | Antic v.D.II
Title 20. VALENCIA. 11
Constituçiones de la ciudad de valençia
fueros y constituçiones de Valençia hechos por diversos Reyes en lengua lemosina
Copied 1391 - 1400 (ff. 1r-208v)   
1491 - 1500 (ff. 209r-274v)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 278 (= II + 1-274 + II) (fol. mod. a llapis, en xifres aràbigues)ff.: II + 1-2 + i-clxiiij + i-xliiij + 229-274 (fol. ant. doble, a tinta, en romans)
Collation 11 226 311/12 4-524 68/9 7-824 914 1022 11-1212 1322 1418 1510
Page Layout 2 columnes (ff. 1-221, 225v, 256v-274v) 1 columnes (ff. 221v-222, 226-256) 3 columnes (f. 223v) 33 línies (f. irb) 27 línies (f. vrb) 29 línies (f. 165rb) 36 línies (f. 209ra) 33 línies (f. 227)32 línies (f. 245)41 línies (f. 247)
Size pàgina 287 × 207 mm (f. i)
caixa 200 × 140 mm (f. i)
columna 200 × 61 mm (f. i)
caixa 200 × 140 mm (f. v)
columna 200 × 62 mm (f. vrb)
caixa 212 × 148 mm (f. 165)
columna 212 × 64/62 mm (f. 165)
caixa 210 × 150 mm (f. 209)
columna 210 × 64/70 mm (f. 209)
caixa 192 × 110 mm (f. 226-247)
caixa 204 × 130 mm (f. 245)
caixa 208 × 133 mm (f. 247)
columna 208 × 59 mm (f. 247)
Hand gòtica diverses mans (una fins al segon plec i una altra a partir del f. 26, la primera més menuda i curada; canvi de mà al f. 164v, més maldestra i insegura) gòtica una mà amb influència de la bastarda (als quaderns 11è i 12è)bastarda (al plec 13è)gòtica cursiva molt menuda (al plec 14è)gòtica rodona altra mà més rodona, amb influència de la bastarda (al plec 15è)
Watermark graella amb corona (al f. I de guardes)
mà amb flor de cins pètals (només quatre de visibles) (al f. II de guardes, paper posterior)
muntanya de tres cims amb antena i creu (al f. 1 i a partir del sisè plec)
peix (als ff. 1-24 i a d'altres plecs)
destral (al f. 25)
altres motiu sense identificar (al tercer quadern)
claus creuades (al novè plec)
estel amb una mitja lluna i creu (al plec onzè)
animal animal que sembla un xai (al plec onzè)
carro de dues rodes (al quadern tretzè)
flor de magraner (al darrer plec)
carro de dues rodes amb un cercle al centre de les rodes, tres radis més un diàmetre al centre (f. 242) (Briquet tipus 3538, doc. 1466 i doc. també a The Memory of Paper WZIS DE4860-Ms365 38 doc. 1418-1422)
Pictorial Elements Caplletres: en vermell (ff. 1-208)
Rúbriques en vermell (ff. 1-208)
Calderons en vermell (ff. 1-208)
Altres: sense decoració (a partir del f. 209)
Other features Justificació: a punta de carbó i punta de plom
Pautat: sense línies de guia per als renglons; al volum es troben diverses formes de justificació i usos de la primera línia
Ús de la primera línia de la pauta: generalment en blanc
Perforacions: perforacions inclinades als marges, a prop del plec, marcant totes les línies fonamentals de la caixa
Reclams: horitzontal centrat al peu de la segona columna, sovint decorat de vermell, es troba fins al quadern 10è, al quadern següent s'acaba la foliació antiga
Signatures: reclam horitzontal centrat al peu de la segona columna, sovint decorat de vermell, es troba fins al quadern 10è, al quadern següent s'acaba la foliació antiga
Condition els ff. 2v, 223r i 224r-225r són en blanc; el primer quadern es va copiar amb tinta marró clara i un lector posterior repassà algunes paraules o lletres de difícil lectura; la foliació antiga, en xifres romanes, s'acaba al f. xliiij (= 208 modern)
Binding renaixentista en pell fosca, amb ferros mudèjars i tres nervis; super-libris del monestir, pell sobre fustadel monestir gravat al centre del pla; restes de dos tancadors a cada pla que es subjectaven amb quatre clauets cadascun; cantoneres reforçades amb pell de mitjans del s. XVI, mudèjar de transició
Note anotacions marginals; el f. 223v, escrit a tres columnes, no respecta cap pauta
Internet http://stel.ub.edu/biteca/filigranes/ca/067018.html# vist 2017-06-09
References Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Descrit per: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 59-61
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar Y.II.20 de la BIblioteca del Monestir de l'Escorial. Furs i constitucions (2002)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Gonzalo Sánchez-Molero (2002), Carta
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:70 , n. E
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 80-2 , n. 155-63
Catalogat a: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 19-22 , n. 30
Internal Description Number of texts: 10