Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1159
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call Number 4
Title CANÇONER | I | POÈTICA
Copied 1376 - 1400   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 102
Collation 1-216 36 416 56 66/7 78 86/2
Page Layout 2 columnes (ff. 1-32 i 52-61v) 29 línies (f. 3rb)
Size pàgina 232 × 155 mm (f. 3)
caixa 197 × 118 mm
columna 197 × 55 mm (f. 3rb)
Hand cursiva catalana amb algun tret de bastarda
Pictorial Elements Caplletres: en vermell
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color tocs en algunes lletres en vermell
Other features Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia
Reclams: horitzontals al marge interior, decorats, que no es veuen a tots els quaderns
Condition tinta de mal llegir per les humitats. Volum restaurat. Del darrer foli només queda un bocí inservible de l'angle superior esquerra; el f. 23r i la primera columna del verso són en blanc, amb dibuixos posteriors. Volum amb diverses numeracions, dues d'elles modernes; quan només citem una sera la del marge superior intern; restes d'antiga foliació en xifres romanes i guarismes, que no es llegeix bé en estar trencat el paper. L'actual f. 36 es correspon amb l'antic xxxvii, mancaria així almenys un foli al començament
Binding moderna, en pergamí reproduint l'estil de relligadures antigues amb lligams
Previous owners Estanislao de Kostka Aguiló i Aguiló, bibliòfil  
Note manuscrit factici. Volum restaurat el gener de 1979 pel “Centro Nacional de Restauración de Libros y Documentos”, on es va separar l'antiga relligadura -un document- que es va muntar a banda. El darrer foli del sisè quadern (f. 51) està enganxat damunt del darrer del quadern
References Facsímil: Fotocòpia del Cançoner d'Estanislau Aguiló (1990)
Tractat a: Hauf i Valls (2002), “[Recensió de] Ensenyat i Pujol, Gabriel / Mas i Vives, Joan / Matas i Alomar, Joana M. / Mut Calafell, Antoni (2000): Cançoner Aguiló. Edició facsímil, transcripció i comentaris. Palma de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, Monografies, 10, 503 p. i Làmines”, Estudis Romànics
Descrit per: Ensenyat Pujol et al. (2000), Cançoner Aguiló. Edició facsímil, transcripció i comentaris. Estudi codicològic
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1996), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del Cançoner d'E. Aguiló de la Societat Arqueològica Lul·liana (Palma de Mallorca) (1996)
Tractat a: Bohigas (1972), “El llibre manuscrit en llengua catalana”, Commemoració dels 500 anys del primer llibre imprés en català 64
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 13
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 31-2
Internal Description Number of texts: 15