Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 11595
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10750
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
La vida de sant Gorgoni i sant Doroteu
City, library and call number Paris Bibliothèque Nationale de Paris
esp. 44 | Antic Anc. fonds 72652
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals)
1301 - 1350 (P. Meyer) 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in MS or Edition f. 197va-vb
Incipits and explicits rubr.: [197va] De sent Gorgoni e de sent Dorotheu martirs
text: G6Orgoni en Dorotheu eren mot honrats en lo palau den dioclecia en la Ciutat de nicomedia ... [197vb] … lon porta en Guallia el pausa onradament en lo monestir de Gors