Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 11586
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10741
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
La vida de sant Agustí
City, library and call number Paris Bibliothèque Nationale de Paris
esp. 44 | Antic Anc. fonds 72652
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals)
1301 - 1350 (P. Meyer) 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in MS or Edition ff. 181va-187rb
Incipits and explicits rubr.: [181va] De sent augusti
text: A7Vgusti hac aquest nom per excellencia de dignitat o per feruor damor ... la sua uida compila en posidi bisbe de Calamensa. segons que diu Casidoro en lo libre dels barons nobles
text: A7Vgusti fo noble doctor en la prouincia dafrica e fo fil donests parens ... [187rb] … ni dautres delits del cors nom demans. tan solament uul daqueles causes quem son mester aiuda e no sobres