Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1152
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call Number 1421 | Antic Ms. 2951
Title Historia del Emperador | Constantino
Copied 1341 - 1360 (Orazi)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 42 (= IV + 1-34 + IV) (fol. moderna)ff.: I + i-xxxiii (fol. antiga)
Collation 11 2-316 41
Page Layout 22 línies (f. 2)
Size pàgina 205 × 130 mm (f. 2)
caixa 159 × 107 mm
Hand gòtica cursiva primera mà (2-33)cursiva segona mà (16v) gòtica cursiva tercera mà un xic posterior (34-34v)
Watermark fruita (semblant a Briquet 7349, Bologna: 1342)
Pictorial Elements Caplletres: maldestres en vermell i lila, alternativament
Calderons en vermell i blau
Tocs de color tocs en algunes lletres en vermell
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita o amb l'escriptura trepitxant-la; sovint hi ha una línia en blanc al peu del foli
Perforacions: no es veuen restes de perforacions, que probablement eren als marges i han desaparegut en estar molt retallats
Reclams: sense reclams
Signatures: amb restes al centre del marge inferior del que sembla una antiga numeració de quaderns en xifres romanes, a penes visible; la restauració dels fons de quadern i la manca de reclams fa dubtosa la reconstrucció que es fa de la col·lació
Condition folis de guardes inicials i finals de paper posterior; l'actual foli 1 de la foliació moderna era una guarda preliminar antiga originalment en blanc, que ara acull anotacions d'antics posseïdors; té una foliació moderna a llapis i restes d'una altra més antiga, feta a ploma amb xifres romanes, que numera com .i. el f. 2 de la foliació moderna. Volum restaurat, fulls amb reforços de fons de quadern i en els marges exteriors i amb algunes taques d'humitat i de brutícia
Binding moderna, en pergamí flexible, amb una nota de possessió i una oració en llatí
History of volume Adquirit 1941
Previous owners Jaume Sanet [?] (Floruit 1509)   Mallorca (illa / illes) 1509-03-04 a quo (anotació al f. 34v: “aquest libre es den Jaume ssanet quil […]vi a araval dali perdo […] que deu li [.]o mall […] En Mallorque 4 de Marts any Mill D VIIIIo”)
Pere Simó de sa Cova (Floruit 1594?)   (anotació a ploma a l'interior de la relligadura: “aquest libre es den pere simo alias de sa coua quil trobara uuit diners detropias aura”)
Antoni Simó (Floruit 1594)   1594-03-09 a quo (anotació transcrita dues vegades al f. 1: “aquast libra as dantoni simo quil trobara sis diners datropias aura si mes naud manco naura set a ix de Marchs any 1594” i més a baix: “aquast libro as dantoni simo quil trobara sis diners datropias aura si mes naud manco u naura set a v dabril any 1594”)
València: Sant Jeroni   ( 2951.8) 1934 ad quem (data en què no se'l troba ja a la biblioteca)
Note Orazi pensa que fins al juliol de 1914 el còdex no va sortir de la biblioteca de Palma. A l'interior de la relligadura, sota la nota de posseïdor, per la mateixa mà fou escrit: “Beaturs uir cui non inputauit dominus deus […]”; al f. 1 diverses proves de ploma entre les anotacions de possessors
References Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Orazi (1999), Història de la filla del rei d'Hungria e altri racconti catalani tardomedievali. Studio folclorico ed edizione critica 33-39
Descrit per: Sabaté (1999), Inspecció personal
Descrit per: Orazi (1994), “Notizia del ritrovamento di un codice catalano perduto”, Revista de l'Alguer
Tractat a: Orazi (1994), “L'inedita Invenció del cors de sent Antoni abat, racconto devoto catalano del XIV sec.”, Medioevo e Rinascimento 62-65
Catalogat a: Guía de la Biblioteca Central de la Diputación Provincial de Barcelona (1959) 106 i 158
Tractat a: Aramon i Serra (1934), Novel·letes exemplars. La fiyla del rey d'Ungria. La filla del emperador Costantí. La comtessa fidel. Amich e Melis. Lo fill del senescal d'Egipte
Tractat a: Miquel i Planas (1910), La historia de Valter e Griselda arromançada per Bernat Metge. Seguida de les de La filla del rei d'Ungria, Frondino e Brisona y Paris e Viana. Textes originals autèntichs publicats en vista dels manuscrits y edicions primitives xi
Tractat a: Muntaner (1873), Invención del cuerpo de S. Antonio Abad: é Historia de la hija del rey de Hungria. Leyendas en prosa catalana-provenzal, inédita la primera, y nuevamente publicada la segunda, copiadas de un códice del siglo XIV existente en la Biblioteca Provincial de Palma 5-6
Internal Description Number of texts: 3