Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 1148
Author Lluís Nicolau d'Olwer
Title Fra Nicolau Quilis i la seva traducció dels llibres De officiis
Source Franciscalia. En la convergència centenària del trànsit del “Poverello” (1226), de la seva canonització (1228) i de l’autoctonia de l’orde caputxí (1528)
Date / Location (1928) pp. 288-96
Place / Publisher Barcelona: Editorial Franciscana
Source of Data for Witnesses cnum 585 MS: Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.. Barcelona: Catalunya (BNC), 228, 1431 ca. - 1460 ca.
cnum 586 MS: Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.. Barcelona: Catalunya (BNC), 285, 1431 - 1450 ca.