Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 11484
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10746
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
La vida de sant Mamertí
City, library and call number Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó) 1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in MS or Edition ff. ccc-ccci
Incipits and explicits rubr.: [ccc] De la vida de sent Mamenti
text: Mamenti primerament pagua e axi con ell colia una idola ell perde luyll ... [ccci] … per que vench al cors e ab los altres ell porta lo cors a la ciutat e fo sabullir en la esgleya de sent Jerma honradement