Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 11442
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10705
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
La vida de sant Lleó Papa
City, library and call number Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó) 1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in MS or Edition f. ccii
Incipits and explicits rubr.: [ccii] De la vida de sent Leo papa
text: Leo papa segons ques lig en los miraccles de la benauirade verge Maria que ell canta missa en la esgleya de santa Maria en lo die de pasqua ... altra veguade sent Leo estech en oracio dejunant en lo vas de sent Pere preganlo que li acabas perdo dels seus peccats al qual sent Pere aparech dient jo he pregat DEus per tu e at los teus peccats perdonats