Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1143
Authors Desconegut
Titles Vitae Patrum
Exemple extret de les Vitae Patrum
Date escrit: 1390 [?] - 1410 [?]
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
References Editat a: Ysern Lagarda (1999), “Estudi i edició dels exempla esparsos del ms. Santes Creus 49 (olim 23) pertanyent a la Biblioteca Pública de Tarragona”, Zeitschrift für Katalanistik 72-78 , n. ed.
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1150
City, library and call number Tarragona  Biblioteca Pública Santes Creus 49
Copied 1391 - 1410 (Soberanas)   
1401 [?] - 1450 [?] (Beltran)   
ID no. of specific copy cnum 5095 BITECA
Location cxxxviira-cxxxixrb
Incipits - Explicits text: [cxxxviira] Una santa uerge era en .i. monestir e fehia tant alta ujda e tant gran penjtencia ... [cxxxixrb] … aço es la cosa per que yo afagesch mon cors a fer gran penjtencia


Copy 2 BITECA  manid  1248
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Sant Cugat, 39
Copied 1401 - 1450 (Wittlin)   
ID no. of specific copy cnum 9743 BITECA
Location ff. 143-144v
Incipits - Explicits rubr.: [143] Eximpli molt bell duna santa verge
text: A2ltre eximplj se recompta aquj matex vna santa verge era en vn monestir e fahia tanta alta ujda ... [144v] … bell pare e dolç e car amich de deu ço es la cosa per que ho aflagesch mon cors affer tan gran penjtencia