Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1143
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number n.a.l. 317 | Antic R. 7225
Copied 1351 - 1400   
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 52 (= III + 1 + 1-44 + 1 + III) (folis de guarda anteriors i posteriors de paper, contemporanis a la relligadura)
Collation 12 2-58 610
Page Layout 2 columnes29 línies (f. 3)32 línies (f. 36ra)
Size pàgina 246 × 172 mm (f. 3)
caixa 167 × 126 mm (f. 3)
columna 167 × 58 mm (f. 3)
pàgina 247 × 175 mm (f. 36)
caixa 177 × 125 mm (f. 36)
columna 177 × 60 mm (f. 36)
Hand gòtica de diverses mans, gairebé una per a cada text
Pictorial Elements Caplletres: en vermell o blau sense decoració, de quatre unitats de pauta o de dues, les menys importants
Rúbriques en vermell
Calderons en blau i vermell
Altres: les lletres de la primera i darrera línies es perllonguen pels marges superior i inferior, respectivament
Other features Justificació: sense justificació, (text català)
Justificació: a mina de plom (text llatí)
Ús de la primera línia de la pauta: sí (text llatí)
Perforacions: restes de perforacions situades a prop dels talls assenyalant totes les línies de guia de la caixa (text llatí)
Reclams: horitzontal centrat
Signatures: alfanumèriques al marge inferior dret, no sempre visibles
Condition acèfal, segons les signatures de quadern en mancarien els dos primers, el primer plec actual del text va signat “c”, i el bifoli que obre el quadern seria un afegit posterior de pergamí de pitjor qualitat. Els tres primers folis de guarda són moderns, el quart és antic. En bon estat
Binding mitja relligadura, cuir sobre cartó, sense decoració
Previous owners Michaelis Chasles, Altres Membre Academie des Sciences   (ex-libris a la coberta anterior: “Ex bibliotheca Michaelis Chasles acad. scientiar. socii”)
Associated Texts Conté al f. 1v es transcriuen: texid 5162 Joan Jacme, Recepta de mestre Joan Jacme, escrit 1370 [?] - 1390 [?] provençal
Conté: texid 5163 Joan Jacme… Recepta per endressar cambra, escrit 1370 [?] - 1390 [?] provençal
Conté als ff. 1v-2v: texid 5164 Desconegut, Màximes morals, escrit 1370 [?] - 1390 [?] provençal
Conté als ff. 3-35 es transcriu, incomplet: texid 1451 Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut…), traduït 1350 - 1385 ad quem llatí
Note al foli de guarda 4v és llegeix: “c'est une copie manuscrite du liber de moribus hominum et officiis nobilium super ludo scuorum (jeu des échecs moralisé) de Jacques de Cessoles”. Nombroses anotacions ocupen els marges inferiors de bona part dels folis, la major part d'aquestes receptes o consells mèdics són en llatí, però algunes són en provençal (a més de les ja esmentades, es troben als marges dels ff. 5v, 8 i 41v-44), la del f. 35v és de difícil lectura
References Catalogat a: Bibliothèque Nationale de France (2004), Inventaire des nouvelles acquisitions latines , n. n.a.l. 317
Facsímil: Reproducció parcial del ms. nouv. acq. lat. 317 de la BnF "De moribus" de J. de Cessolis (2002)
Descrit per: Roig (2004), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 93-6
Catalogat a: Delisle (1891), Manuscrits latins et français ajoutés aux fonds des nouvelles acquisitions pendant les années 1875-1891. Inventaire alphabetique par L. D. 325
Internal Description Number of texts: 1