Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1142
Authors Desconegut
Titles Exclamació al Salvador e Senyor nostre stant ligat en lo càrcer (rúbrica)
Exclamacions sobre la Passió de Crist (Cabré i Ferrer)
Date escrit: 1491 ad quem
Text Type Prosa
Associated Works Relacionat amb el text català s'inspira en: texid 2083 Ubertino da Casale, Arbor vitae crucifixae Jesu, escrit 1253 - 1330 (Cabré i Ferrer)
Relacionat amb el text català s'inspira en: texid 11222 Pseudo-Bonaventura… Meditationes Passionis Christi (Cabré i Ferrer)
Subjects CRISTOLOGIA
References Editat a: Cabré et al. (2013), “Notícia d'unes Exclamacions sobre la Passió de Crist (BC, ms. 473) i la seva relació amb l'Arbor d'Ubertí de Casale”, Caplletra 16-24
Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) 140-1 , n. 120bis.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) 139-40 , n. 120bis.1
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1149
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 473
Copied Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, 1491-03-16 (f. 6 -primera obra-)   
Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, 1489-09-12 (f. 91 -segona obra-)   
ID no. of specific copy cnum 197 BITECA
Location ff. 94va-98vb (fol. mod.)pp. 188-196 (P. M. de Barcelona)
Incipits - Explicits rubr.: [94va] Exclamacio al Salvador e Senyor nostre stant ligat en lo carcer
text: O inefable eternal deu e hom o altesa diuinal ... [98vb] … e deu esser donada per los segles dels segles amen