Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1140
Name Manfred Ermengaud
Armengol de Béziers
Sex H
Milestones Naixement: Béziers
Floruit: 1380 - 1390
Mort: 1391 [?]
Mort: 1392 [?]
Affiliation fe catòlica romana
Author texid 1529 Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07
texid 2555 Matfre Ermengaud, Dret de natura comanda
Associations with MSS, Editions, or Copies