Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1139
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 353
Title Breviarium Amoris | Alberti Brixiensis
Copied 1376 - 1400 (J. Riera)   
Girona (IRHT) ,  1371 [?] - 1400 [?] (Avril et alia)   
1385 a quo (data tard. Breviari)   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 245 (= A-F + i-ccxxxvij + II)
Collation 1-32 4-2110 226/5 23-2610 275/3; volum amb reclams horitzontals situats al peu de la segona columna, cap al marge exterior, llevat del quart quadern i del quadern vint-i-dos, on acaba una obra i comença una altra, de lletra diferent
Page Layout 2 columnes37 línies (f. 2ra)
Size pàgina 315 × 220 mm (f. 2)
caixa 195 × 137 mm (f. 2)
columna 195 × 62 mm (f. 2ra) (Avenoza)
Hand gòtica librària (ff. 1-192v) gòtica més rodona (ff. 193-final) (Avenoza)
Pictorial Elements il·lustracions, al f. 5v una a tota pàgina, representa l'arbre d'amor; calderons i rúbriques en vermell, la primera caplletra és bipartida en blau i vermell amb decoració caligràfica en tots dos colors, que s'extèn pels marges, la resta en blau o vermell amb decoració més senzilla en color de contrast, vermell o lila. El foli 153ra i gairebé tot 153rb en blanc, per
State a penes si es veuen les línies de la justificació; al f. 26v es veu la caixa a punta de carbó marronosa, amb els renglons marcats, primera línia en blanc i senyals de perforacions rodones milt menudes situades a prop del tall
Condition part del foli A, el f. B, els ff. 192rb-192v i els 2 folis finals són en blanc; en alguns passatges la tinta està mig esborrada
Binding del segle XVI en pell marró sobre taula, amb daurats
History of volume Adquirit 1876-12-11 Foli A: “Volume de 237 Feuillets plus les Feuillets A-F preliminaires 11 Décemb
Previous owners Pierre Séguier, Canceller de France   1672 ad quem
Henry-Charles du Cambout, Duc de Coislin   (ex-libris imprès: “DU CAMBOUT, DUX DE COISLIN, par Franciae, Episcopus Metensis, etc. Monasterio S. Germani à Pratis legavit an. M.DCC. xxxii”)
Paris: Abbaye Saint-Germain-des-Prés   ( franç 137) 1732 (ex-libris f. C: “Ex Bibliotheca Mss. Coisliniana, olim Sequeriana, quam Illust. HENRICUS”)
Note al marge inferior del f. A “N. 208”. Als marges es veuen alguns passatges oblidats, afegits més tard pel copista. Als ff. 95r-96v hi ha notes marginals en hebreu; al f. 95, al marge del capítol “Nostra dona santa Maria fo promesa apres lo pecat de adam”, als ff. 95v-96 al marge d'un capítol sobre els jueus i la Verge i al peu del f. 96 una en llatí: “Judej ħent plus. quia dicit eorum litera occidetur christus et non ipse. q̃ dicat occidetur eius humanitatis non deitas quod est multum notabile” afegit al capítol “Prophecia morte Christi” [Daniel] f. 96rb; una altra en llatí al f. 112r. També hi ha, al marge en lletra molt menuda, indicacions per a les rúbriques, que estan retallades i doblegades perquè no es vegin p. e. f. 160. Al foli A notes de la biblioteca: “Acq. nouv. Espagn. no 353” “St .Germ. 137”. Segons Morel-Fatio els textos llatins que conté el volum són: ff. 231-232 diverses sentències bíbliques (al marge del f. 231 el copista va escriure “Quasi omnia hec sequita fuerunt MCCCXVLVIII”); ff. 232-233 Arnoul [monjo de Boheria], Speculum monachorum Migne, PL CLXXXIV col. 1175; ff. 233r-v Sentències de la Bíblia i dels Pares de l'Església; ff. 233v-236 sant Anselm de Canterbury, Meditationes I et II Migne, PL CLVIII cols. 722 i 725; f. 236 text adreçat a un frare cartoixà “Hec sonant inclusa cartusia…”; ff. 236-237v sentències extretes en part de la Bíblia (en llatí, només la primera és en català); tots aquests textos segons Riera (2003-2004: 147) són de “caire ascètic i monàstic, concretament cartoixà)
References Microfilm del ms. esp. 353 de la BNP. Breviari d'Amors (2002)
Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Copistes et ancienns possesseurs: Fichier de la “Section codicologique” du Institut de Recherche et Histoire des Textes (Paris) (2004)
Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 146-47
Taylor (1997), “Un texto breve catalán sobre cortesía: texto y edición”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995)
Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Avril et al. (1982), Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique 101-2 , n. 114
Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] 29 , n. 79
Ermengaud et al. (1862-81), Le Breviari d'amor de Matfre Ermengaud. Suivi de sa lettre á sa seur XV-XVI
Internal Description Number of texts: 6