Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1138
Authors Desconegut
Titles Estament de salvació i estament de damnació
Date escrit: 1400 [?] - 1500 [?]
Text Type Prosa
Subjects RELIGIÓ
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1455
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 1804
Copied 1434 - 1473 (filigranes)   
1406 a quo - 1500 (Massó)   
ID no. of specific copy cnum 193 BITECA
Location ff. 1ra-21rb
Title Estament de salvacio estament de dampnacio
Incipits - Explicits text: [1ra] fe ne vera creença Com sia aço que dins aquests dos se do compliment ... [21ra] … pot hom hauer gran conexença de tot vici e peccat E com per ells es lome delles habituat viu en estament de dampnacio
colofó: C3omençat fo aquest libre a xx. dies de Nohembre e fo acabat a xxviij del dit mes en la Ciutat de Valencia en lany de Mcccxxxvi dela incarnacio ... [21rb] … que tot sia fundat en hauer conaxença de estament de saluacio e de dampnacio E plauma la sua correccio que per sancta mare esgleya Romana sia feta dell si en res hi hauja fallit car fill som e mappell de aquella. Deo gracias
Condition acèfal