Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1137
Authors Desconegut
Titles Esta liçó que legirem
Epístola farcida de sant Esteve
Date traduït: 1201 - 1225 (Spaggiari)
Text Type Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aaaa: bbbb…
Associated Works texid 5388 Desconegut, Missal d'Elna, compilat 1509 ad quem
Subjects HAGIOGRAFIA
BÍBLIA: N. T.
RELIGIÓ
LITERATURA
References Editat a: Spaggiari (2008), “Sesta leyso que legirem [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana) 466
Editat a: Prat et al. (2002), Mil anys de llengua i literatura catalanes al Rosselló 60-61 (ed. parcial)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 228 , n. 0.55 (Da:1)
Editat a: Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 219-54 , n. iv
Editat a: Romeu i Figueras (1957), Teatre hagiogràfic 1 i 2:13-23, 5-10 (ed. ref.)
Editat a: Anglès (1922), “Epístola farcida del martiri de Sant Esteve”, Vida Cristiana 71-75
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:15-17 (ed. parcial)
Tractat en: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 44 (ed. parcial)
Editat a: Ruiz de Lihory, barón de Alcahalí (1903), La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico por D. José Ruiz de Lihory, barón de Alcalahí. Obra premiada en los juegos florales de “Lo Rat-Penat” el año 1900 57-58
Editat a: Delhoste [L'Abbé] (1886), “Noëls catalans”, Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales 175-184
Editat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 6:258-60
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 11


Copy 1 BITECA  manid  1144
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 1000
Copied 1251 - 1300   
1151 [?] - 1250 [?] (Josep Romeu)   
ID no. of specific copy cnum 190 BITECA
Location ff. 34v-35v
Incipits - Explicits rubr.: [34v] aquest es lo plant de sent esteue. Lectio actum apostolorum
text: E2sta liço que legirem | dels fayts dels apostols la traurem | lo dit sent luch recomptarem | de sent esteue parlarem ... [35v] … Senyors e dones tuyt preguen | sent esteue e reclamem | que el nos uuyle recaptar | les animes puyam saluar: | Amen
Poetic Stanza 18 x 4
Note escrit a línia seguida
References Tractat a: Romeu i Figueras (1957), Teatre hagiogràfic 2:5-10
Tractat a: Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 6:94 i ss.


Copy 2 BITECA  manid  1158
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 205
Copied 1301 - 1400 (Romeu Figueras)   
ID no. of specific copy cnum 3186 BITECA
Location ff. 126-130v
Incipits - Explicits rubr.: [126] [L]4eccio actuum apostolorum
text: E4sta liço que legirem dels fayts [f. 126v] dels apostols trayren los dits sant luch ... [130v] … puix nos donest lo teu san nom recep mon esperit dest mon D3omine ihesu
Condition incomplet
Poetic Stanza 11 x 4
Language Copy català provençalitzat
Note testimoni corresponent a les cobles I-VIII, X, XII-XIII de l'edició de Romeu i Figueras. Text amb notació musical


Copy 3 BITECA  manid  5034
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Música: M911
Copied Girona ? (Romeu Figueras), 1301 ? - 1400 ?   
ID no. of specific copy cnum 12209 BITECA
Location ff. 41v-46
Incipits - Explicits rubr.: [41v] Epistola Jn die santi Stephani in latino et romancio
text: L2Eccio actuum apostolorum. E2sta lisso que legirem ... [46] … al regne de deu ses adormit


Copy 4 BITECA  manid  1145
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 110
Copied 1301 [?] - 1400 [?]   
ID no. of specific copy cnum 191 BITECA
Location ff. clxj-clxvjv
Incipits - Explicits rubr.: [clxj] L6Ectio actuum apotolorum [sic]
text: E6sta liço que legirem | dels fayts dels apostols la trayrem | lo dit sant luch recontarem | de sent esteue parlarem || I6N diebus illis || E6n aycell temps quant deus fon nat | e fon de mort ressucitat ... [clxvjv] … C6ant aquest sermo fo finit | e el martiri fon acomplit | de co que ell ques fon exausit | e el regne de deu ses adormit | E6t cum hoc dixisset obdormiuit in domino pro unione ecclesiae
Condition incomplet
Poetic Stanza 15 x 4
Language Copy català provençalitzat
Note aquest testimoni, editat per Ruiz de Lihory, es correspon amb les cobles I-VIII, X-XVI de l'edició de Romeu i Figueras. Text amb notació musical
References Tractat a: Ripollès (1949), “Epístola farcida de San Esteban. Planchs de sent Esteve (ii)”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Tractat a: Ripollès (1948), “Epístol farcida de San Esteban. Planchs de sent Esteve”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Editat a: Ripollès (1946), “Epístola farcida de Navidad”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 137 i ss.
Tractat a: Bertomeu et al. (2000), “Enamorats de sentiment grosser [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Ruiz de Lihory, barón de Alcahalí (1903), La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico por D. José Ruiz de Lihory, barón de Alcalahí. Obra premiada en los juegos florales de “Lo Rat-Penat” el año 1900 57 i ss.


Copy 5 BITECA  manid  5094
City, library and call number Girona  Arxiu Diocesà de Girona Fragments de pergamins, 28
Copied 1351 - 1400 (segons Roura, per raons paleogràfiques)   
ID no. of specific copy cnum 12368 BITECA
Location f. 1r
Incipits - Explicits text: [1r] Esta lizon que ligerem dels fayts dels apostols trayrem los ditz sant luc recomtarem de sent esteuen parlerem ... lo sent […] per luy penar fos la ciutat lo […] gitar
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 9
Note reproduïm l’explicit a partir de l’edició de Roura, car no es conserva reproducció d’aquesta part; segons aquest editor, al fragment es copiaven les 10 estrofes, algunes de les quals eren parcialment il·legibles (les 8-10), mentre que la setena era completament il·legible.


Copy 6 BITECA  manid  2705
City, library and call number Perpignan  Archives de la Cathédrale
Copied 1351 - 1450 [?]   
ID no. of specific copy cnum 7711 BITECA
Location ff. [1-2]
Incipits - Explicits rubr.: [1] In die sancti stephani epistola
rubr.: Leccio Actuum Apostolorum
text: Esta lisso que legirem | Dels faitz dels apostols trairem | La ditz san luch recomptarem | de sant Esteue parlarem ... [2] … Quant aquest sermon fo fenit | El martiri fo ademplit | De so quel quis exauzitz | Al regne Deu ses adormitz
Condition fragment
Poetic Stanza 6 x 4
Note aquest testimoni, fragmentari a causa de la possible pèrdua de dos folis, és editat per Delhoste i es correspon a les estrofes I-IV i XV-XVI de l'edició de Romeu i Figueras. Amb notació musical
References Editat a: Delhoste [L'Abbé] (1886), “Noëls catalans”, Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales


Copy 7 BITECA  manid  5036
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 1409/8
Copied 1351 ? - 1400 ? (Romeu Figueras)   
ID no. of specific copy cnum 12211 BITECA
Location f. 1r-v
Incipits - Explicits text: [1] et ait . C2ant li sant ui lur uolentat ... [1v] … saul lapeleron li pri[…]


Copy 8 BITECA  manid  5035
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya Música: M659
Copied 1401 ? - 1500 ? (Romeu Figueras)   
ID no. of specific copy cnum 12210 BITECA
Location f. 96v
Incipits - Explicits rubr.: [96v] Epistola sancti stephanj
text: [96v] leccio Actum apostolorum. Aujats senyors tuyt en vjro ... el regnas de deu ses adormjt. Amen
Note 17 estrofes, la primera de les quals manca a totes les altres versions; text occitanitzat


Copy 9 BITECA  manid  1454
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 308 (a)
Copied 1401 ? - 1500 ? (epístoles)   
ID no. of specific copy cnum 3181 BITECA
Location ff. 57-58v
Incipits - Explicits text: [57] Esta lesso que legirem | dels ffeyts dels apostols la trayrem | lo dit sant luch recontarem | de sant esteuen parlarem. || In diebus illis. || En assel tems en tant deu fo nat | he fo de mort resucitat | e puys al cel sen ffo puyat | sant esteue fo lapidat. | Stephanus autem plenus gratia et fortitudine faciebat prodigia et signa magna in populo. || Auyats senyrors [sic] per qual rayson | lo lapidero li felo ... [58v] … Quant aquest sermo fon fenjt | el martirj fo compljt | de so que el ques es exaudit | al regne de deu ses adormjt. | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 4, 1 x 3, 10 x 4
Note el copista d'aquest manuscrit ha omès el v. 22 (“conègron tots que vençuts són”) més les dues darreres cobles del text editat per Romeu i Figueras
References Spaggiari (1977), “La poesia religiosa anonima catalana o occitanica”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa , n. B1
Saxer (1973-74), “L’épître farcie de la Saint Étienne “Sesta Lesson”: Inventaire bibliographique / Edition critique et étude historique”, Provence Historique
Romeu i Figueras (1957), Teatre hagiogràfic 7


Copy 10 BITECA  manid  1107
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 1504
Copied 1441 - 1460 (J. Riera) Joan de Vallo (f. 79: “Quj scripsit scribat semper secum domino vjuat. Johannes de Vallo vocatur semper cum domino viuat”)     
ID no. of specific copy cnum 192 BITECA
Location ff. 1-2v
Incipits - Explicits text: [1] Ara [au]jats senyos per qual rayson | lo lapidaren li fello | quan veren que deus en ell fo | e feu mjracles per son don ... [2v] … C2ant aquest sermo fo fenjt | lo martirj fo ademplit [?] | de ço que ell qujs es exaudit | ell regne se ses adormjt
Condition fragment
Poetic Stanza 3 x 4, 1 x 1, 2 x 4, 1 x 1, 2 x 4
Note copiat a línia tirada, que s'aproxima al text de les estrofes III-IX i XV-XVI de l'edició de Romeu i Figueras. El marge inferior ha estat esbocinat, provocant una llacuna, corresponent als vv. 21-23 i 34-36 de l'esmentada edició


Copy 11 BITECA  manid  2704
City, library and call number Perpignan  Archives Départementales des Pyrénées-Orientales BIB 7215
ID no. of specific copy cnum 8134 BITECA
Location ff. clxxxiva-clxxxiiivb
Incipits - Explicits rubr.: [clxxxiva] Lectio actuum apostolorum
text: Aquesta lisso que legirem dels fets dels apostols ho traurem lo dit sanct luch recomptarem de sanct esteue parlarem ... [clxxxiiivb] … Domine iesu suscipe spiritum meum. Senyor ver deu qui fahest lo mon e nos trasquest dinfern pregon e puys nos donest lo teu sanct nom resep mon spirit amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 13 x 4
Note versió corresponent a les tretze primeres estrofes de l'edició de Romeu i Figueras. Text a dues columnes escrit a línia seguida, i amb notació musical. Aquesta versió ha estat editada per Delhoste