Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 11373
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10633
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
La vida de sant Joan apòstol
City, library and call number Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó) 1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)
Location in MS or Edition ff. xxxii-xxxviii
Incipits and explicits rubr.: [xxxii] Del nom de sant johan
text: johan vol dir gracia del senyor o en lo qual es gracia e al qual es donat ... lla vida del qual en Milet bisbe de Laodisia escrisesch la qual vida Ysidorus en lo libre del nexement la vida e les possessions dels sants pares abreuya
tit.: del nom de sant johan evangeliste
text: johan apostol e evangeliste fo amat per nostre senyor e fo verge elegit on co apres pentacosta los apostols fossen departits en Asia sent johan sen ana ... [xxxviii] … per que fo manifest que sent johan en forma de palagri an aquel aparech quan li liura lanel