Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1136
City and Library Catania Università di Catania, Biblioteca Regionale Universitaria
Collection: Call Number Biblioteca Ventimiliana:: Vent. 6 | Antic Cod. Ventimiliano 1/94
Copied València [?] ,  1401 - 1410 (Massó seguint a Savj-Lopez)   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 217 (= I + 1-9 prel. + i-cxcix + 200-206 + I)
Collation 1t5/4tt 21-6/7,8-12 31-12,14 412 51-6/8-12 6-712 810 9-1812 194 202/t1
Page Layout 2 columnes (ff. 203v-206) 3 columnes (f. 203r) 4 columnes (ff. 200-202r) 34 línies (f. iii)43 línies (f. 201ra) 34 línies (f. 203)36 línies (f. 205)
Size pàgina 303 × 226 mm (f. iii)
caixa 219 × 157 mm
caixa 221 × 163 mm (f. 201)
columna 221 × 33/35 mm (f. 201)
caixa 221 × 175 mm (f. 203)
columna 221 × 52/60 mm (f. 203)
caixa 222 × 164 mm (f. 205)
columna 222 × 65 mm (f. 205rb)
Hand gòtica diverses mans, les del final molt cursives
Watermark altres paper sense filigranes (als folis afegits al final)
Pictorial Elements Caplletres: alternen blau i vermell, de tres unitats de pauta amb decoració afiligranada a ploma en el color de contrast; al f. i gran caplletra de catorze unitats de pauta en blau i vermell amb decoració a l'interior dels braços de la lletra i una preciosa filigrana executada a ploma que l'omple i s'extèn pels marges interior, superior i inferior del foli
Calderons alternen blau i vermell
Other features Justificació: a mina de plom, molt tènue (al text de la crònica)
Pautat: sense pautat per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Perforacions: sense perforacions visibles
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia és escrita o queda trepitjada per l'escriptura (a partir del f. 201)
Justificació: sense caixes marcades (f. 202v)
Pautat: l'amplada de la columna remet a la del vers (ff. 203 i 205)
Reclams: horitzontal, arrenglerat al marge exterior de la caixa (quaderns 2-16)
Reclams: horitzontal centrat (quaderns 17-18)
Condition manuscrit de pergamí amb uns folis afegits al final de paper; foliació antiga en xifres romanes més els ff. 200-206, numerats amb xifres aràbigues; és en blanc el revers del f. 206; com tots aquests folis, els preliminars també han estat numerats per una mà antiga
Binding mitja relligadura en pell gravada sobre fusta, amb tres nervis, antiga i restaurada a Roma el 1935; conserva dos tancadors de metall; la pell està decorada amb claus i sanefes, una de flors i l'altra formada per quadrats amb una flor al centre separats per festons a l'alçada dels nervis, hi ha també dos quadrats al centre i dos rectangles més petits als extrems
Previous owners Salvatore Ventimiglia, Bisbe de Catania [1757-12-19 - 1773-05-10]  
Associated persons Restaurador: A. Starderini, restaurador (etiqueta al peu del foli modern de pergamí que protegeix l'interior de la coberta posterior)
Associated Texts Conté al f. 1v una mà ha escrit: texid 5217 Joan de Castellví, No hay seso que baste, escrit 1450 [?] - 1500 castellà
Conté a continuació de l'anterior i per una mà diferent: texid 5212 Lluís de Castellví, Cavaller, Por tal suerte e ventura, escrit 1450 - 1500 [?] castellà
Conté en tinta diferent: texid 5210 Jaume II, Rei de Mallorca… Privilegi de la moneda, promulgat 1300-04-11 castellà
Conté als ff. 203va-205ra, sota una rúbrica en català que diu “Lo retraig que feu en rjenbau de uaqueras al marques de mon ferrat per quel uolja matar ço es per ques jahia ab madona betrju [sic] germana del djt marques e per aço dejus scrit scapa”: texid 2212 Raimbaut de Vaqueiras, Epístola al marquès de Montferrat provençal
Conté al foli 1 prel. l'oració: texid 11453 Desconegut, Oratio de mortalitate llatí
Note Lluís Nicolau d'Olwer indicava que el còdex podia provenir de València, “potser de la família Muntaner”. Al f. 1v hi ha dues anotacions de mà i tinta diferents. 1.- “no ay seso que baste / johanot D. casteluy”; 2.- “b / Por tal suerte he ventura / lvjs de castelluy”; aquests versos no consten com a íncipit en el Repertorio de Dutton, semblen sengles “motes”; els noms poden correspondre respectivament a Joan de Castellví i al comanador Lluís de Castellví, de qui s'inclou un Romance al Cancionero general 1511 (sobre la branca sarda dels Castellví, instal·lats a Càller a la segona meitat del s. XV, vegeu la GEC). La descripció publicada per Massó procedeix al seu torn de Savj-Lopez i dóna erròniament “92” com a signatura del volum, que reproduirà també Soldevila. Una nota al f. 1 prel. comença així: “Deus quj non vis mortem set penitenciam desideras peccatoris populum tuvm ate conuerte propicius ut dum tibi deuotus esciterit urancudie tue abeo fflagella amoue. | Domine Jhesu christe filli dey…”
References Tractat a: Cifuentes et al. (2018), Sciència.cat , n. ms351
Tractat a: Muntaner et al. (2015), La Crònica de Ramon Muntaner: edició i estudi (pròleg - capítol 146) 270-1 , n. Ms. B
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 132
Facsímil: Reproducció fotogràfica del Cod. Ventimigliano 1/94 de la Biblioteca Universitaria de Catania (2004)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Gran Enciclopèdia catalana (1988) , n. s/v Castellvi
Tractat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 100 , n. Ms. B
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 35-6 , n. Ms. k
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 227-28 , n. Ms. k
Tractat a: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 537 , n. Ms. B
Tractat a: Savi Lopez (1905), “La lettera epica di Rambaut de Vaqueiras in un nuovo manoscritto”, Bausteine zur romanischen Philologie. Festgabe für Adolfo Mussafia zum 15. Februar 1905
Catalogat a: Mazzatinti et al. (1890-1990), Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia 20 , n. Catania RBV, 94
Internal Description Number of texts: 6