Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference Bibliography BITECA bibid 1135
Author Jaume Massó Torrents
Title Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia
Source Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Date / Location 3 (1909-10) pp. 588-692
Place / Publisher Barcelona:
Reprint Studia bibliographica, Girona: 1992 (bibid 6759), pp. 41-172
Source of Data for Works texid 2253 Desconegut, Art de bé morir (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1458 ad quem
texid 1499 Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem
texid 2255 Desconegut, La fruta por el sabor, escrit 1400 - 1500
texid 2045 Desconegut, Qüestions sobre els Novíssims (tr. Desconegut), traduït 1486 ad quem
texid 2249 Desconegut, Reglas de confesión, escrit 1400 - 1500
texid 2248 Desconegut, Tembre Déu és saviesa, escrit 1398 abans
texid 2251 Desconegut, Tractat d'exercici de moderació, escrit 1301 - 1500
texid 1320 Desconegut, Un jorn després dinar, escrit 1400 - 1500
texid 2257 Desconegut, Vida d'una santa
texid 2247 Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383
texid 1509 Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04
texid 1511 Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
texid 1512 Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo
texid 1516 Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem
texid 1518 Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo
texid 2259 Joan Llobet, Meditacions per a cada dia de la setmana, escrit 1350 - 1410
texid 2256 Joan Llobet, Meditacions sobre la Passió i oracions, escrit 1350 - 1410
Source of Data for Witnesses cnum 652 MS: Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem. Barcelona: Catalunya (BNC), 1720, 1391 - 1400
cnum 1926 MS: Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]. Barcelona: Olim Arxiu comunitat Santa Maria del Mar, 1401 - 1500
cnum 660 MS: Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]. Madrid: Nacional (BNE), MSS/10265, 1426 - 1458 ad quem
cnum 656 MS: Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 48, 1401 - 1410
cnum 657 MS: Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 55, 1441 [?] - 1460 [?]
cnum 1764 MS: Desconegut, Tembre Déu és saviesa, escrit 1398 abans. Madrid: Nacional (BNE), MSS/4030, 1399-08-26
cnum 673 MS: Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 57, 1438-12-29
cnum 674 MS: Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392. Madrid: Nacional (BNE), MSS/4030, 1399-08-26
cnum 1781 MS: Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04. Barcelona: Bones Lletres, 3-II-20, 1461 - 1500
cnum 703 MS: Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.. Barcelona: Catalunya (BNC), 1804, 1434 - 1473
cnum 735 MS: Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398. Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 234, 1441 - 1460
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1527 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 21. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1477 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 30. 1415 - 1450. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1508 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 47. 1431 - 1460. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1521 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 49. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1456 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Ripoll, 85. 1391 - 1410. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 1463 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 10. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 1460 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 79. 1391 - 1410. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 1489 MS: Barcelona: Ateneu, IV. Francischus Vaufredi, 1418 - 1525. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1530 MS: Barcelona: Bones Lletres, 3-III-7. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1459 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 12. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, escrit 1275 - 1281.
manid 1482 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 267. Barcelona[?]: Anthoni Duran, 1406-07-15 - 1406-11-12. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1518 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 268. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1520 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 299. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1497 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 300. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1484 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 342. 1418-12-09. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1492 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 456. Anthoni Gabriel Saulina, 1455-05-30. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1509 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 457. 1450 ca. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1513 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 458. 1450-12-18. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1278 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 459. 1401 - 1500. Desconegut, Un jorn després dinar, escrit 1400 - 1500.
manid 1534 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 460. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1467 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 461. Cardona, 1441 [?] - 1460 [?]. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1473 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 462. 1401 - 1430. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1499 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 9-8º. Girona: Diego de Gumiel, et al., 1495-03-20. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1493 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 2-V-15. València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 2009 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-13. Barcelona: Carles Amorós, 1509. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 1495 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-40. València: Cristòfol Koffman, per a València: Ciutadans i oficials, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
manid 2015 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VI-43. Barcelona: Gabriel Pou, 1507-04-02. Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497.
manid 1488 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), 11-VII-6. Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1487 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-28. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2017 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-V-11. Tolosa de Llenguadoc[?]: Heinrich Mayer [?], 1486. Desconegut, Qüestions sobre els Novíssims (tr. Desconegut), traduït 1486 ad quem.
manid 1471 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 10-VI-34. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1502 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Inc. 91-8º. Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 1339 Ed.: Barcelona: Olim Antoni Bulbena. València: Nicholas Spindeler, 1497-07-03. Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497.
manid 1461 MS: Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, I. 1391 - 1410. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 1537 MS: Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, VI. 1391 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2010 MS: Barcelona: Seminari, 400. Barcelona: Jaume Vilardell, Ciutadà de Barcelona, 1486-02-22. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1340 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 2. 1401 - 1410. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
manid 1469 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 79. Barcelona: Miquel Çagrau, 1435. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1341 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 80. 1491 - 1510. Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500.
manid 1486 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 86. Bartolomeus, 1445. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1500 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 88. 1406 - 1450. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 1507 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 91. 1389-06-16. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1526 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 1160. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2020 MS: Chantilly: Institut de France, 142 | XIX D.14. Perpignan:, 1427-12-12. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1480 MS: Girona: Catedral, 55. Millet, 1401 - 1450. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2018 MS: Girona: Seminari. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2073 Ed.: Girona: Seminari, S/187 (3). València: Jorge Costilla [?], 1502. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
manid 2016 Ed.: Girona: Seminari. Barcelona: Gabriel Pou, 1507. Desconegut, Art de bé morir amb breu confessionari (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1410.
manid 2014 Ed.: Girona: Seminari. València:, 1502. Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497.
copid 1098 Ed.: London: British Library, IA.52093. València: Cristòfol Koffman, per a València: Ciutadans i oficials, 1499-01-28. Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383.
copid 1091 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), Inc. 5. València: Lambert Palmart, per a Joan Roís de Corella, Cavaller, 1483-01-29. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1474 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/62. 1401 - 1460. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1485 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/73. València: Antoni Mercet, 1431-03-27. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1501 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/92. 1444-08-05. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 1491 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1790. 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1506 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1791. 1391 - 1420 [?]. Francesc Eiximenis, Segon del Crestià, escrit 1381 a quo.
manid 1511 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1792. Barcelona[?]: per a Ramon Savall, Ciutadà honrat de Barcelona, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1514 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1793. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1516 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1794. Barcelona[?]:, 1417-06-30 ad quem - 1430 [?]. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1468 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1797. 1400 a quo - 1425 [?]. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1470 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1984. Barcelona: Paulus Oliverius, 1478-02-06. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1535 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/2801. 1401 - 1450. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1472 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/4030. 1399-08-26. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1538 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/4187. 1391 - 1400. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1496 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/4286. Barcelona[?]: Guillem Fontana [?], 1416 a quo - 1425 [?]. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1517 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/4327. 1451 - 1460. Isabel de Villena… Sermons, escrit 1450 a quo.
manid 1090 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/10265. 1426 - 1458 ad quem. Johannes Cassianus, Col·lacions dels Sants Pares (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1522 MS: Madrid: Palacio, II-552. 1391 - 1420. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1512 MS: Madrid: Palacio, II-1978. Vall d'Hebron[?]: Jeroni anònim [?], 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 2011 Ed.: Madrid: Palacio, VIII/3047. Barcelona: Johannes Luschner, 1501-05-16. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 1533 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 6. Lluís Navarro, 1428-02-14. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1462 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 9. 1460. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 1478 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 38. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1498 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 45. Nersus, 1456-03-27. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 1244 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 57. Ciutat de Mallorca: Bartomeu Sorell, Ciutadà de Ciutat de Mallorca, per a Ponç Des Lledó, Ciutadà de Ciutat de Mallorca, 1438-12-29. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1475 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, h.II.13. 1431. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1483 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, h.II.16. Johan Espanya, 1409-05-07. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1476 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, h.III.21. 1476 - 1500. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1490 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, T.I.11. 1401 - 1425. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1503 MS: Sankt Peterburg: Olim Biblioteca Imperial de Sankt Peterburg, Hisp. Q-1-7. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 2021 MS: Sant Cugat del Vallès: Biblioteca Borja, ms. 260. 1481 - 1510. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1525 MS: València: Universitària, 209. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1524 MS: València: Universitària, 214. 1481 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1536 MS: València: Universitària, 576. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1529 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 172. 1451 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1464 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 188. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387.
manid 1531 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 234. 1441 - 1460. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1458 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 235. 1471 - 1475. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
copid 1089 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (BEV), Inc. 110. Barcelona: Pere Miquel, 1494-09-04. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
Source of Data for Persons bioid 1828 Berenguer de Ribalta, Bisbe de Taraçona [1404]
bioid 1831 Jaume d' Armanyach, Duc de Nemours
bioid 1832 Joaquim Rouault, Senyor de Bois-Ménard
bioid 1821 Pere Sala, OCar.
Source of Data for Libraries libid 1151 Girona: Seminari
Source of Data for References bibid 1517 Bulbena i Tosell (1906), Tractat de confessio ordenat per lo molt reverent mestre Francesch Eximeniç, com a complement a la art de bé morir, stampat a Valencia any. M.cccc.xc.vii
bibid 1913 Eiximenis et al. (1889), Regles de bona criança en menjar, beure e servir be á taula, tretes de Lo Terç del Crestià del P. M. Fr. Francesch Eximeniç (segle XIV)
bibid 1914 Eiximenis et al. (1900), Sapienciari. Proverbis e dits vulgars, trets de les obres de Fra Francesch Eximeniç e de altres autors. Are per primera vegada fets estampar den Antoni Bulbena e Tusell
bibid 1915 Eiximenis et al. (1904), Consells e faules e altres lligendes del bon temps de nostra lléngua materna, del catorzèn e quinzèn segles, novament, o per primera vegada, donats a la llum
bibid 1916 Hain (1826-38), Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte tipographica inventa usque ab annum MD. typis expessi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur uel adcuratius recensentur