Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1130
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call Number c.II.7 | Antic ç.II.7 | Antic II.G.12 | Antic III.M.13
Title 7 CONSTITVT SYNOD. BARCH.
Copied Barcelona ,  1433 a quo - 1475 (per als textos catalans)   
1301 - 1400 (Zarco Cuevas per al volum)   
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III (més un taló) + 1 s/n + i- xvj + xxij-xxxiiij + 45-150 (= i-ciij) + [150bis] + 151-157 + III
Collation 124 28/6 316 48 516 63t4/4 710 818 93 108 112/4 12-138
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)31 línies (f. 2 i en general a tot el volum)32 línies (f. 144)
Size relligadura 310 × 230 mm (pla anterior)
pàgina 295 × 215 mm (f. 2)
caixa 225 × 150 mm (f. 2)
caixa 225 × 165 mm (f. 144)
Hand cursiva catalana del s. XV (als textos catalans)gòtica diverses mans gòtiques més o menys formades i també algunes cursives (a la resta del volum)
Watermark cap d'home amb rínxols, antena i aspa (f. 1 prel. s/n)
fruita magrana (ff. 61-62)
flor en forma de tulipa (ff. 65, 129-130)
destral (ff. 134-136)
Pictorial Elements Rúbriques vermelles (primera part)
Caplletres: espai en blanc per a les inicials assenyalades amb lletres de guia (parts primera i segona)
Calderons en vermell (primera part)
Altres: tocs de vermell en algunes majúscules al començament del volum (primera part)
Rúbriques en vermell, seguint les anotades pel copista en lletra molt menuda al martge inferior (p.e. ff. 106v-107r) (segona part)
Altres: sense cap mena de decoració (parts tercera i quarta)
Other features Justificació: punta de carbó (primera part ff. 1-44)
Pautat: pauta més habitual, les línies arriben fins als extrems del foli (primera part)
Perforacions: rodones als angles de la caixa, fetes amb un punxó (primera part)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (primera part)
Reclams: horitzontals molt petits, situats cap a la dreta, visibles només al primer quadern (primera part)
Justificació: punta seca (segona part ff. 45-126)
Pautat: pauta més habitual, les línies arriben fins als extrems del foli (segona part)
Perforacions: menudes, verticals o inclinades als angles de la caixa (segona part)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (segona part)
Reclams: sense reclams (segona part)
Justificació: podria ser tabeliònica (tercera part ff. 127-134)
Perforacions: no es veuen (tercera part)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia (tercera part)
Reclams: sense reclams (tercera part)
Justificació: sense cap mena de pauta traçada (quarta part ff. 135-146)
Perforacions: no es veuen perforacions (quarta part)
Pautat: l'escriptura ocupa gairebé tot l'espai disponible al foli (quarta part)
Ús de la primera línia de la pauta: suposem la primera línia escrita (quarta part)
Reclams: sense reclams (quarta part)
Signatures: no es veuen en cap de les parts del volum
Condition en molt bon estat si tenim en compte les seves característiques instrumentals. Volum amb tres tipus de foliació, la part més antiga conserva l’antiga foliació en xifres romanes feta a tinta, contemporània a la copia (arriba al f. xxxiiij); la segona part té una altra foliació antiga, independent, també en xifres romanes que va acompanyada d’una altra de posterior, però també antiga probablement del s. XVI, en xifres aràbigues, que continua la del volum general i arriba fins al f. 150 (= f. ciij). A partir d’aquest punt només hi ha la foliació moderna a llapis en guarismes que ha oblidat un foli després del 150 i no numera les guardes. Volum amb algunes taques de brutícia i d'humitat; manca el primer foli, probablement en blanc i també el darrer foli del segon quadern. Són en blanc els ff. de guardes (amb alguns dibuixos i anotacions), el f. 1v preliminar sense numerar, i els ff. xxxxiiijv, 61v, 104v-105v, 135-139v (manquen els ff. 137-138), 148v-150r, 150bisr-v. Tenim dubtes a l’hora d’establir l’estructura fascicular del volum, car no sempre es veu la costura del centre dels plecs i alguns quaderns semblen incomplets (segon, sisè, novè i onzè), el quart quadern no es pot reconstruir amb precisió, es veu cap corda que marqui el centre del plec i els ff. 67-68 estan enganxats damunt el primer foli del plec següent (f. 69), cosa que fa pensar que aquesta part es trobava en estat inestable quan va rebre la rellidagura actual (i quan rebé les dues foliacions que conserva: l’aràbiga i la romana)
Binding del Monestir, amb una peça de pergamí sobre cartó format per papers enganxats que serveix de protecció al llom, que es continua amb un altre bocí només de pergamí que serveix per fixar-la a la part del darrera. La part de protecció és daurada i gravada i duu el títol del volum en lletres més fosques
Previous owners Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586]   1586 ad quem (Antolín)
Associated persons Anotacions de al primer foli hi ha anotacions de prestecs fets a: Llull (Mossèn) (Floruit 1450 - 1500 [?])
Nom de al f. 151v, invertida, hi dues anotacions dels anys 1491-1492 que dóna constància d'un pagament rebut per: Bernat de Vilalba (Fra), clergue regular
Nom de de: Pere Caretas (Mossèn) (Floruit 1492) (1.-“Jo fra bernat de ujlalba camarer de sent cugat deuales atorch a uos mosen pere caretas que rebuts de uos trenta sous per la paga de sent mjquel del any noranta escrjt de ma mja a set de mayg ay lxxxxj”; 2.- “Jo fra bernat de ujlalba camarere de sent cugat de uales atorch a uos mosen pere caretas que rebuts de uos trenta sous per la paga de sent mjquel delay noranta escrjt de ma mja a deset de gjner ay M.cccclxxxxij”)
Note manuscrit copiat per diverses mans de factura i preparació molt diversa; els textos catalans finals van ser transcrits per mans força cursives als folis que romangueren en blanc originalment.

Les antigues signatures: iij.M.13 i II.G.12 es troben al capdemunt del primer foli de text i foren ratllades amb tinta quan deixaren de ser emprades.

Al f. IVv de guardes anteriors es troba la signatura antiga ij. ç. 7 (a ploma) i a sota, a llapis vermell c.II.7, que és l’actual.

Per als textos llatins, veure Antolín (1910-23 I: 218-35).

Nombroses anotacions als folis de guarda, anotacions en llatí i manícules que assenyalen passatges a la segona part.

L'estructura fascicular presenta problemes. El primer quadern té 24 folis, el segon 15 (en falta un a la segona part del plec) i el tercer 16. El plec 4 té problemes, no es veu el cosit i hi ha uns folis enganxats que fan que no quedi clara l’estructura d’aquest plec i del següent; els ff. 68-69 estan enganxats damunt del 67, que seria el darrer de la primera part d'un quadern de 8 bifolis, cosa per la qual podríem pensar que se n'hagués arrancat un, però tant les foliacions com el text van bé. A partir del f. 88 tenim un plec de 8 ff. (88-95), altre de 10 (ff. 96-105), altre de 18 (ff. 106-123), altre de tres (ff. 124-126), que semblen formar una unitat independent, on no es veu costura, els dos primers amb la filigrana de la flor de lis, que no es troba en cap altre punt del volum. Segueix un quadern de 10 folis (ff. 127-139) i el final que en té 11 (ff. 140-150).
References Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. c.II.7 de la Biblioteca del Monestir de l'Escorial (2002)
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Descrit per: Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial 16-7 , n. 3-4
Descrit per: Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 16-18
Catalogat a: Antolín (1910-23), Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial 1:218-35
Internal Description Number of texts: 10