Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11295
Authors Hieronymus
Titles Prologus Hester
Pròleg del llibre d'Ester
Date traduït: 1351 - 1375 ? (A. Puig i Tàrrech)
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subjects RELIGIÓ
BÍBLIA: V. T.
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1063
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 2
Copied 1441 - 1460   
   
ID no. of specific copy cnum 12454 BITECA
Location f. 275rb-vb
Incipits - Explicits rubr.: [275rb] Açi se acaba lo Saltri [sic] Comença Lo prolech de sent Geronjm Sobre lo Libre De Job
text: I5Jo [sic] son coste et per lo libre dela santa scriptura dispondre ... [275vb] … en aquell loch en lo quall hes scrit dauant enla fi dell volum


Copy 2 BITECA  manid  1063
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 2
Copied 1441 - 1460   
   
ID no. of specific copy cnum 12453 BITECA
Location f. 241va-vb
Incipits - Explicits rubr.: [241va] Açi se acaba lo libre De Judich Comenca lo prolech Sobre lo libre De Ester
text: M5Enjfesta cosa es que lo libre de Ester es corumput per diuerses tranlecions ... [241vb] … segons la costuma Dels ebreus