Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1128
Authors Desconegut
Titles Disputació d'en Buch amb son cavall
Lectio epistole del trabayll
Date escrit: 1350 - 1375 (Villas)
Text Type Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Subjects LITERATURA
References Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 229 , n. 0.72 (Dc:16)
Tractat en: Villas i Chalamanch (1990), “Entorn de la llengua de la Disputació d'en Buc ab son cavall”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 20 = Miscel·lània Joan Bastardas, 3
Editat a: Pacheco (1983), Blandin de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV 194-201
Tractat en: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 476-478
Editat a: Garcés et al. (1925), Les cent millors poesies humorístiques de la llengua catalana. Tria de Tomàs Garcès i Marçal Olivar 16-29 , n. 2-4
Editat a: Faraudo de Saint Germain et al. (1910-12), Recull de textes catalans antichs. Aplech .iij., 13. Sermo del Bisbeto - 14. Del infant Epitus - 15. L'Arnes del cavaller - 16. Disputacio d'en Buch ab son cavall - 17. Art del cant pla - 18. Facet 16:9-21 (ed. ref.)
Editat a: Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 361-365
Tractat en: Morel-Fatio (1882), “Corrections aux textes publiés du manuscrit de Carpentras no 377”, Romania 126-7
Editat a: Foerster (1877), “Catalanisches Streitgedicht zwischen En Buc und seinem Pferd”, Zeitschrift für romanische Philologie 79-88
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 2


Copy 1 BITECA  manid  1089
City, library and call number Carpentras  Bibliothèque Inguimbertine 381
Copied 1391 - 1430 (lletra)   
ID no. of specific copy cnum 179 BITECA
Location ff. 70va-73va (fol. moderna)ff. ccxixva-ccxxijva (fol. antiga)
Incipits - Explicits text: [70va] Lectio epistole del trabayll | que en buch moch ab son cauall ... [73va] … Ne no posets ne vaguets | legint est libre tan poquets | deo gracias
Poetic Stanza 343 vv.
Note el f. ccxxijvb roman en blanc
References Pacheco (1983), Blandin de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV 194-201
Garcés et al. (1925), Les cent millors poesies humorístiques de la llengua catalana. Tria de Tomàs Garcès i Marçal Olivar 14-25
Faraudo de Saint Germain et al. (1910-12), Recull de textes catalans antichs. Aplech .iij., 13. Sermo del Bisbeto - 14. Del infant Epitus - 15. L'Arnes del cavaller - 16. Disputacio d'en Buch ab son cavall - 17. Art del cant pla - 18. Facet 16:6-21
Denk (1893), Einführung in die Geschichte der altcatalanischen Litteratur von deren Anfängen bis zum 18 Jahrhundert. Mit vielen Proben, bibliographisch-litterarisch-kritischen Noten unde einem Glossar 361-5


Copy 2 BITECA  manid  2271
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Nacional de Catalunya 3705
Copied 1401 - 1500 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 2409 BITECA
Location ff. 2-11
Incipits - Explicits text: [2] Leccio epistole del trebayl | que en buch moch ab son cauall ... [11] … testament aytal fassats | vosaltres quj asso hauets escoltats
Condition incomplet
Poetic Stanza 342 vv.
Note aquest testimoni presenta moltes divergències en relació al testimoni de Carpentràs i a l'edició de Faraudo. A grans trets, el text manuscrit que ara ens ocupa transmet els vv. 1-28, 31-41, 43-94, 96-97, 99-109, 111-129, 131-214, 216-217, 219-236, 238-310, 312-340 de l'edició de Faraudo, però també incorpora alguns versos que no es troben a l'edició i que, en alguns casos, podrien pal·liar algunes de les llacunes del text de Faraudo. Tot seguit transcrivim aquest fragments, que es hem localitzat prenent com a referència l'edició de Faraudo: “poch val quj si uol acustumar | null hom no es res preat | Quj hi sia acustumat | Ara dix lo cauall en axi” (entre els vv. 19 i 20 de Faraudo), “a crestia ne a juheu” (entre els vv. 133 i 134), “Deu sab quem era gran mester” (entre els vv. 138 i 139), “Cauall so que yo me emblat | Dire que deusmo ha dat | Buch ans uos ho ha dat deu | Cauall ans mo he pres heu” (entre els vv. 214 i 216), “Que ja no men cuyt pus saluar” (entre els vv. 301 i 302), “Deus prech que ljn haje mal grat | Testament aytal fassats” (entre els vv. 339 i 340)