Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1128
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 17 | Antic 21-3-2
Title OPUSCULOS | EN | CATALAN || B. U. | Ms. 17
Copied 1421 [?] - 1460 [?] by Petrus Pares [?]     
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 143 (= II + A-B + i-cxvii + [118 s/n] + cxiii + cxviiii-cxxj + 123-136 + II) (foliació antiga en xifres romanes a ploma que arriba fins al f. cxxj i es continuada per una altra de moderna a llapis en aràbigues)
Collation [1]-[2]24 [3]12 [4]24 [5]12/10+2 [6]12/4+8 [6bis]6; reclams horitzontals al marge interior
Page Layout 22 línies (f. ij id. ff. i-xxxviiii)30 línies (f. xli id. ff. xl-128)32 línies (f. 130)
Size pàgina 211 × 146 mm (f. ij, present als ff. i-xxxviiii)
caixa 116 × 82 mm (id.)
caixa 135 × 79 mm (f. xli present als ff. xl-122)
caixa 154 × 90 mm (f. 124, present als ff. 123-128)
caixa 155 × 95 mm (f. 130, present als ff. 129-136)
Hand humanística, 1450-1500
Watermark cap de bou (als dos primers quaderns;)
muntanya de tres cims amb mitja lluna (al cos principal del volum, excepte els dos primers quaderns i el plec afegit,) (semblant a Briquet 11733, catania: 1421 i Briquet 11735, Firenze: 1468-71;)
mà amb flor (al plec afegit amb la versió llatina de la història de G. de Corvo)
Pictorial Elements a la primera part (ff. i-xxxviiii) trobem caplletra inicial en vermell, groc i verd, calderons tocs de color i rúbriques en vermell; segona part (ff. xl-122) la primera rúbrica en vermell molt esvaït, igual que la primera inicial; algunes lletres safranades i restes del que sembla verd en calderons; altres rúbriques en groc que potser algun dia fou vermell clar; tercera part ff. 123-128 sense decoració i quarta part ff. 129-136 amb les inicials més grans que el cos del text, però realitzades amb la mateixa tinta
State hi ha quatre unitats codicològiques diferents: 1.- ff. i-xxxviiii amb justificació a punta seca, primera línia en blanc i de vegades una línia escrita per sota de la darrera de la justificació, són visibles perforacions als marges extrems de les justificacions horitzontals; 2.- ff. xl-122 aparentment seguim amb punta seca, primera línia escrita i perforacions rodones als quatre angles de la caixa; 3.- ff. 123-128, pauta tabeliònica, sense marcar el marge superior de l'escriptura; 4.- ff. 129-136 malgrat que el primer foli sembla estar marcat amb punta seca -al menys pel que fa a la justificació vertical interior-, hi ha restes de plegat tabeliònic; en cap full s'aprecien amb claretat línies de justificació, tot i ésser molt regular la impresió d'una caixa d'escriptura respectada i sembla endivinar-se la presència d'una punta seca gairebé imperceptible amb la primera línia de la justificació escrita
Condition els folis 39v, 100v, 104r-v, 128v i 136v són en blanc; els marges estan afectats per la humitat i alguns folis tenen forats fets pels corcs; el volum estava pensat com format per sis quaderns, els dos primers de dotze bifolis, un medial de sis bifolis i altres tres finals de dotze bifolis, ara bé hi ha diverses irregularitats: el dos darrers folis del quadern cinquè no li pertanyien inicialment, són de paper més prim i no són solidaris amb les seves parelles de la primera part del quadern, li foren incorporats abans de completar la còpia del text, que hi segueix bé; el quadern final, inicialment de dotze bifolis en té un altre d'intercal·lat, entre els folis quart i vuitè de la segona part -és a dir, entre els ff. 122 i 129-, aquest ternió afegit s'ha incorporat per situar la versió llatina de la història de Guido de Corvo seguint el text català corresponent
Binding moderna, en pergamí sobre cartó
Previous owners Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç   ( P-311) (el catàleg d'aquest convent (ms. 1361) el cita entre les seves obres al f. 119v)
Associated Texts els folis 123-128 (al f. 122v hi ha una breu notícia anunciant l'obra) contenen la narració de: texid 1572 Joan Gobi, Disputa amb l'esprit de Guido de Corvo (tr. Desconegut), traduït 1323-09-15 llatí
Other associations MSS or Printed Editions manid 1124 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305. 1461 - 1500. Bernat Metge, Lo somni, escrit 1399-03-01.
Note Riquer apunta que el copista podia pertànyer al domini oriental del català, i que podria haver sigut barcelonès. Els quatre folis de pergamí que servien com a guardes contenen diverses antífones amb notació musical amb neumes i text en religiós en llatí; al foli B de guardes es copia un índex del contingut del manuscrit que no reflexa totes les obres que ara llegim i que correspon al projecte inicial del volum. Al foli A de guardes es veuen proves de ploma en llatí i català: “amor pot be fer lo que vol ho tort ho dret ho mal o be que…” i receptes en llatí, algunes copiades repetides. Al f. 136v proves de ploma, una repetint un text que es llegeix al f. A de guardes preliminars. Al f. 137 (o el primer de les guardes posteriors), en un fragment que era en blanc, una mà un xic posterior va copiar un text sobre la bonesa i honestetat de la dona. Finalment, al verso del f. 100, en blanc, s'ha esborrat una anotació a llapis -ara només s'intueix la seva presència- que sembla referir-se al text que comença al foli següent i tal vegada reproduïa l'anotació que llegim a la p. 18 del catàleg sobre l'edició Aguiló (altra nota semblant, també esborrada, era al f. B de guardes preliminars)
References Reproducció parcial del Ms. BUB 17 (2001)
Soriano (2000), Inspecció personal
Avenoza (2000), Inspecció personal
Soriano (1999), Inspecció personal
Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 40
Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:18-20
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España XVIII:241-3
Internal Description Number of texts: 6