Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11283
Authors Consell de Cent
Titles Ordenança sobre els loismes
Qualiter dividatur decima pars laudimi inter dominos
Date promulgat: Barcelona 1285-01-16
Text Type ProsaOrdenança
Associated Persons Promulgador procurador: Bernat de Peratallada
Promulgador procurador: Guillem de Piraria? (Floruit Barcelona 1285)
Subjects DRET
IMPOSTOS
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1130
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial c.II.7
Copied Barcelona, 1433 a quo - 1475 (per als textos catalans)   
1301 - 1400 (Zarco Cuevas per al volum)   
ID no. of specific copy cnum 12418 BITECA
Location ff. 71v-72
Title Qualiter diuidatur decima pars laudimj jnter dominos, 71v
Incipits - Explicits rubr.: [71v] Qualiter diuidatur decima pars laudimj jnter dominos
datatio: [72r] [d]2ie iouis que est .xvj kalendas febroarij Anno domini .Mº. cclxxxv. Guillermus de Piraria [?] preco [?] publicus barchinone de mantado vicarij et consiliariorum et proborum hominum Barchinone preconizatus est puce [?] per Ciuitatem barchinone ea que seguntur
dispositio: [a]2Ra oiats queus fa saber lo ueguer a tuyt ensemps cominalment con tuyt sapiats quel senyor Rey en P. de bona memoria mana al ueguer de barchelona per lo noble en bernat de Perataylada procurador del senyor Rey en presencia dels consellers e daltres prohomens e oficials del senyor Rey qui aqui eren presents en pasau [sic] seu / que lo dit ueguer faes obseruar la constitutio e lestatut lo qual ere estat fet e ordenat e publicat per lo senyor Rey sobre lo fet dels loismes çoes la deena part del preu fo posada ala lur part en una taula en nom dells e la uenda que pas ... fos partit entrels senyor axi con dabans se fahie
testimonis: fuerunt etiam presentes quando dictus dominus Rex fecit dictum mandatum dicto vicariohij. Petrus de sancto clemente ... et Antiqus stacionis vicarius
Note segueix nota en llatí. Al marge es llegeix: “ista constitucio est in carta precedenti’’