Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11270
Authors Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Privilegia ville minorise [Manresa]
Date promulgat: 1315-12
Text Type ProsaCol. d'ordenances
Associated Works Part de?: texid 4915 Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Lleida), promulgat 1315
texid 11271 Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols referents a la ciutat de Manresa [promulgació], promulgat 1316-01
Subjects DRET
CORTS
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1021
City, library and call number Cagliari  Università di Cagliari. Biblioteca ms. 6
Copied 1301 [?] - 1310 [?] (ff. 1-22)   
1341 [?] - 1360 [?] (la resta del volum)   
ID no. of specific copy cnum 12359 BITECA
Location ff. 101vb-102rb
Incipits - Explicits rubr.: [101vb] Hic incipunt omnia priuilegia ciuitatis uel uille minorise R
intr.: D4Jes sabbati qua legebatur tercio kalendas. Decembre. anno domini .M.º ccc.º quintodecimo priuilegia infra scripta concessa ciuitati minoricis per dominum regem jacubum ... capitula sub sequentia
text: P3rimerament quels prohomes ab la cort de menresa en semps posen totes bans en la ciutat de menresa e en son terme ... [102rb] … que uos deiats ala dita ciutat .i. iutge que conega deles appellacions