Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1124
Authors Desconegut
Titles Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat
Date escrit: 1494 ca.
Text Type Prosa i vers
Associated Persons Dedicatari: Isabel de Castellví, fe catòlica romana
Associated Works texid 5381 Desconegut, Ador-te yo, de Déu vera man dreta, escrit
texid 5387 Desconegut, Si·t par, Senyor, que pas ací la pena, escrit
texid 5386 Desconegut, La gran dolor que vostra carn sagrada, escrit
texid 5383 Desconegut, Ador-te, peu, gran fonament insigne, escrit
texid 5380 Desconegut, Ador-te, loch y boca infinida, escrit
texid 5379 Desconegut, Ador-te, cap del ver cap de la Sglésia, escrit
texid 5384 Desconegut, Ador-te, peu esquerre inefable, escrit
texid 5382 Desconegut, Ador-te, mà squerra del Messies, escrit
texid 5385 Desconegut, Ador-te, sant costat de l'invisible, escrit
Subjects CRISTOLOGIA
References Tractat en: Ferrando (1999), “L'anònim Pròleg d'una no poc devota adoració a Jesús crucificat: una mostra de la prosa artitzada de les darreries del segle XV”, Estudis sobre Joan Roís de Corella
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1134
City, library and call number València  Biblioteca Històrica [Universitària] Bh CF/4 (6)
ID no. of specific copy cnum 175 BITECA
Location ff. a ii-[a viij]ff. 66-72 (fol. manuscrita)
Incipits - Explicits rubr.: [a ii] P3rolech de vna no poch deuota adoratio de ihesus redemptor nostre crucificat endrecada ala senyora molt virtuosa dona ysabel de Castelui viuda
text: C4Om vna entre les altres coses quel cor nostre fert com lo mabre en la mor diuina encenga sia lo continu recort y memoria dela humanitat del bon ihesus per infinides parts inpiadosament nafrada ... [[a viij]] … per als trebayls / donam les forces sanes | perals delits / esmortides les ganes | y affectio / en totes disciplines