Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1124
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de Paris
Collection: Call Number esp. 305 | Antic Anc. fonds, 8165
Title DIVERS | OUVRAGES | EN ESPAGNOL
Copied 1461 - 1500 (filigranes)   
1501 - 1600 (part castellana i cartes, les dues primeres mans)   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 4 + 1 + 2-196 + 4 + III
Collation primera unitat: 16 2-412 58 618 7-812; segona unitat: 916 104 11-1712
Page Layout 25 línies (f. 4 primera unitat)33 línies (f. 100 segona unitat)línies (UP 4,6 tercera unitat)
Size pàgina 217 × 145 mm (f. 4)
caixa 144 × 95 mm (f. 4 primera unitat)
caixa 160 × 105 mm (f. 100 segona unitat)
caixa 120 × 65 mm (f. 121 tercera unitat)
Hand humanística dues mans (la primera fins al f. 96 i la segona fins al f. 116;)gòtica rodona influïda per la humanística (a partir del f. 117;)
Watermark columna (al f. 3, primera unitat,) (molt propera a la de Briquet 4364 doc. a Lyon 1476;)
anell (al f. 112, a la segona unitat,) (semblant a Valls Wat. 1137 doc. 1447 i a Briquet 689, Köln: 1457-58, Suze: 1461, Utrecht: 1461-62, Catania: 1462, Bretagne: 1462, etc. entre 1467 i 1470;)
església amb torre (al f. 100, segona unitat,) (no identificada als repertoris;)
cap de brau cap de bou (al darrer foli, tercera unitat,) (tipus Briquet 14334-39, 1441-81, cap d'idèntica a Piccard;)
mà amb flor de cinc pètals (als folis preliminars de guardes,) (cap d'idèntica als repertoris)
Pictorial Elements Caplletres: en vermell (ff. 1-96)
Rúbriques en vermell (ff. 1-96)
Calderons en vermell (ff. 1-96)
Il·lustració dibuix a colors que representa un cometa amb la divisa: “LEIOVR | SENVA” (f. 117v)
Altres: sense decoració (ff. 97-117)
Rúbriques en vermell (ff. 118-196)
Tocs de color algunes majúscules safranades (ff. 118-196)
Other features Justificació: a tinta (ff. 1-97 primera unitat codicològica)
Pautat: línies de guia per als renglons (primera unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc (primera unitat codicològica)
Perforacions: sis perforacions rodones a prop del tall (primera unitat codicològica)
Reclams: verticals descendents arrenglerants amb el marge exterior, llevat dels quaderns primer, cinquè i vuitè -tenen el verso en blanc-; (primera unitat codicològica)
Justificació: sense pauta traçada però amb una caixa respectada (ff- 98-116 segona unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: considerem com escrita la primera línia (segona unitat codicològica)
Perforacions: no hi ha restes visibles de perforacions (segona unitat codicològica)
Justificació: a ploma (ff. 118-196 tercera unitat codicològica)
Pautat: pauta per a dues estrofes per foli (tercera unitat codicològica)
Ús de la primera línia de la pauta: sí (tercera unitat codicològica)
Perforacions: sense perforacions (tercera unitat codicològica)
Reclams: vertical descendent llevat dels quaderns novè i desè i del quadern final (segona i tercera unitats codicològiques)
Signatures: sense signatures de quadern
Condition els 8 primers folis, els 8 últims i els ff. 97, 110 i 113 són en blanc. Una foliació antiga comença al segon foli escrit i arriba fins al f. 97 (i-lxxxxv), és a dir, que arriba fins al final de la primera unitat del volum, n'hi ha una altra en xifres aràbigues feta per la biblioteca en tinta vermella. A partir del f. 98 i fins al 196, la numeració és només moderna. Els cinc folis finals de paper antic formen part del quadern final;el verso del foli que duu núm. 1 actual i el recto del segon que duu la taula són en italià; al f. 54 el text s'acaba a la cinquena linea i segueix al f. 55
Binding pell vermella sobre cartó amb daurats i escut amb tres flors de lis, llom desprès, deteriorada, avui protegida per una funda de paper fort gris
History of volume Adquirit 1860 a.
Previous owners Napoli: Biblioteca dels reis d'Aragó   Napoli
Miquel Estela, Comanador   (coat of arms: ex-libris amb la llegenda "Le jour se'n va") (Torró)
Charles VIII, Rei de France   1495 (BnF)
Lluís XIV, Rei de France [1643 - 1715]   (armes i monograma daurats a la relligadura)
Blois: Bibliothèque [?]   ( 1221; 8165)
Fontainebleau: Bibliothèque   1544 (Manuscrit registrat en l'"Inventaire du transfert de Blois à Fontainebleau")
Associated Texts Conté als ff. 99v-101v: texid 5553 Pere de Torroella, Razonamiento en defensión de las donas, escrit 1486 ad quem
Conté als ff. 102-103: texid 5554 Pere de Torroella, Razonamiento de Demóstenes a Alexandre, escrit 1486 ad quem
Conté als ff. 103-105: texid 5555 Pere de Torroella, En loor de madama Lucrecia napolitana, dama de don Alfonso Rey de Aragón, escrit 1486 ad quem
Conté als ff. 105v-109v una composició que només duu la rúbrica en català:: texid 1111 Pedro de Barcelona, El cronista del príncep don Ferrando, escrit 1474 ca.
Conté als ff. 118-195v: texid 1998 Íñigo de Mendoza, Vita Christi, escrit 1467 - 1482
Conté i al f. 196 amb lletra més menuda: texid 5556 Íñigo de Mendoza, Según esto cavallero, escrit 1467 [?] - 1482 [?]
Associated MSS/editions manid 1128 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 17. Petrus Pares [?], 1421 [?] - 1460 [?]. Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
Note hi ha una anotació a una guarda del davant: “Volume de 196 Feuillets 97-110-113 son blancs, 4 Novembre 1875”, però el volum figura ja a la classificació de 1860 amb el n. 305. Cada una de les tres parts del volum està escrita amb una lletra i paper diferents. Molt proper per la lletra i les proporcions a la còpia de Lo somni de la BUB Ms. 17. Anotacions als ff. 143v-144, 165 i 189v-190 indicant que hi ha “coplas” fora de lloc. Al f. I de guardes de la relligadura anotació sobre el volum referent a l'inventari de 1875. Al f. 1 de la numeració moderna: “Italianj Tractaz de Mr Bernard Medecin | de l'inmortalitat de lame | dela mort subit du Roy don Joan | don choseur Insaualdor [?] | et spagnol | La odunza de (…) [?]”; al f. 2 taula del volum en italià, que dóna un cert detall del contingut de les obres, amb lletra humanística: “Jesus. In questo libro se contengono queste cose | Imprimijs | Vn Tractato de Maestro Bernardo medico di|uiso inquatro libri. Jn lo primo tracta per | dialogo della immortalitate della anima | dalla prima carta fine a carte xxvj [al marge, a ploma, amb lletra posterior “catalan”] (…) Jtem se contene ancora in questo libro La | uita christi in coble [id. “en espagnol”]”
References Tractat a: Soriano et al. (2008), “Més sobre literatura d’amore: estudi i edició de dos epistolaris medievals”, Studi Mediolatini e Volgari 258-60
Facsímil: Microfilm del ms. BNP esp. 305. Lo somni i d'altres obres de B. Metge (2002)
Tractat a: Torró (2001), “Una cort a Barcelona per a la literatura del segle XV”, Revista de Catalunya 122-3
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: Rodríguez Risquete (2003), “Vida y obra de Pere Torroella [tesi]”, xciv
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 98
Descrit per: Faulhaber et al. (1984), Bibliography of Old Spanish Texts , n. 2575-8
Tractat a: Dutton (1982), Catálogo-Indice de la poesía cancioneril del siglo XV , n. PN11
Catalogat a: Morel-Fatio (1892), Catalogue des manuscrits espagnols et des manuscrits portugais [de la Bibliothèque Nationale] , n. 623
Internal Description Number of texts: 7