Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 1121
Authors Desconegut [?]
Bernat de Cluny
Titles Del menyspreu del món
Date traduït: 1401 - 1500
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subjects RELIGIÓ
References Editat a: Kempis et al. (1911), La Imitació de Jesucrist del venerable Tomas de Kempis. Traducció catalana de Miquel Pérez novament publicada per R. M. i P. segons la edició de 1482 247-60 , n. (ed. text de l'Escorial)
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  1131
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial M.II.3
Copied Cardona, 1401 - 1430 (J. Riera) Jacobus de Prato     
ID no. of specific copy cnum 172 BITECA
Location ff. 6-12
Incipits - Explicits rubr.: [6] De menys preu del mon
text: [6v] [O]5 Hom quj es danjma rahonable e de carn humanal de mesqujna condicio complit de moltes mesquinees ... [12] … e perdurablement e mes auant. Amen
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 71


Copy 2 BITECA  manid  1415
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.I.16
Copied 1401 - 1450   
ID no. of specific copy cnum 2110 BITECA
Location ff. 168ra-170rb
Incipits - Explicits rubr.: [168ra] Notable molt bo
text: O3 hom quj es danjma rahonabla e de carn humanal de mesquina condicio complit de mostes mesquimesas mesqujn e miserable ... [170rb] … lo qual tostemps es amich dols sauj e piados conseller saluador aiudador poderos forts pare del secgla [sic] esdeuenidor e princep de pau
References Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 71 bis


Copy 3 BITECA  manid  2040
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 148
Copied 1551 - 1600 (A. Fàbrega)   
1528 a quo (ref. a uns fets d'aquest any al f. 130)   
ID no. of specific copy cnum 2341 BITECA
Location ff. 111-119v
Incipits - Explicits text: [111] O2 home mesquj qui es de anima rahonabla o de carn humanal de mesquina condicio ... [119v] … al qual es e sia benedictio e claretat e sauiesa e honor e virtut e fortaleza e jmperi poder e senyoria per tots los [segles ratllat] setgles [sic] dells segles. Amen
References Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 71 ter.