Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1121
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call Number MSS/17711 | Antic 17711 | Antic 297
Title HISTORIA | Antigua | M. S. | A
Copied 1451 - 1500 (Beltran)   
   
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 188 (= 176 + 2 + 10)ff.: ii-ccvi (foliació antiga)
Collation volum format bàsicament per quinions, amb el possible afegitó posterior de folis; la col·lació no es senzilla de descriure per l'estat de la relligadura i per l'absència de reclams
Page Layout 2 columnes37 línies (f. 2ra)
Size pàgina 205 × 135 mm (f. 2r) (Avenoza)
caixa 142 × 90 mm
columna 142 × 40 mm (f. 2ra)
Hand semigòtica amb influència de la segona meitat del s. XV o inicis del s. XVI
Watermark tisores de mal veure (al f. 78)
Pictorial Elements Caplletres: en vermell i blau
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no són visibles perforacions que hagin servit per traçar la justificació
Reclams: sense reclams
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques visibles en alguns quaderns
Condition volum amb taques d'humitat, alguns folis restaurats; als dos folis que segueixen al text hi ha proves de ploma i dibuixos i els deu de guardes del final són en blanc; la foliació antiga, en xifres romanes, no es veu a tots els folis. Manca el primer foli; entre els ff. x-xiii de la numeració antiga s'han relligat cinc folis -ff. 10-15 de la numeració moderna; el f. 15v és en blanc- amb text llatí; els dos folis perduts eren els darrers del primer quadern; manquen també dos folis entre els ff. 51-52 i 62-63, que formaven el bifoli exterior del quadern; entre els ff. 78-79 manca un foli; entre els ff. 106-107 i 117-118 s'han perdut tres -que correspondrien al bifoli exterior del quadern i el primer foli del quadern següent- i un foli entre els ff. 174-175; en tots aquests casos, les restes de l'antiga foliació en xifres romanes segueixen bé, sense indicar-ne les pèrdues
Binding cobertes de pergamí, amb tires de cuir per tancar el volum, restaurades
History of volume Adquirit 1899
Previous owners Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil   1897 ad quem
Associated persons Firma als folis finals, proves de ploma amb signatures que podrien ésser d'antics posseïdors, com al f. 176r la de: Domingo Ximeno
Altres al f. 177, capgirat, hi ha una nota que esmenta a: G. de Vilaragut
Note duu anotacions marginals en català i en llatí
References Facsímil: Microfilm del ms. 17711 de la BNM. Crònica universal (2000)
Descrit per: Beltran i Pepió (2002), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas (1941), “Notas sobre algunas crónicas catalanas contenidas en manuscritos de la Biblioteca Nacional”, Revista de Bibliografía Nacional 78 i ss.
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 92-3
Internal Description Number of texts: 1