Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11217
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles Vida de Barlaam i Josafat
Date traduït: 1290 ? - 1320 ?
Text Type Prosa
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 4


Copy 1 BITECA  manid  1897
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.III.5
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 12185 BITECA
Location ff. ccxxra-ccxxiiivb
Incipits - Explicits rubr.: [ccxxra] De sent barlam
text: B2arlam delqual compila la sua istoria en johan delmaça ab molt gran estudi ... [ccxxiiivb] … ana la eportassen los sants corsos honradement en la sua ciutat al qual loch se fan molts miracles


Copy 2 BITECA  manid  1308
City, library and call number Barcelona  Arxiu de la Corona d'Aragó Ripoll, 113
Copied 1291 [?] - 1350 [?]   
ID no. of specific copy cnum 11716 BITECA
Location ff. 5ra-11rb (mod.)ff. 85ra-91rb (ant.)
Incipits - Explicits rubr.: [5ra] De sent barlaam e de sent iosaphat
text: [5rb] B2arlaam del qual compila la sua historia en iouan danasçan [sic] ab molt gran estudi ... [11rb] … E quan o oy dir lo rey baraxies ab molt gran compaynna [sic] ana la e portassen los santz corses honradament en la sua ciutat. enlo qual loc se fan moltz miracles


Copy 3 BITECA  manid  1900
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 713
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 12102 BITECA
Location ff. 269ra-272vb
Incipits - Explicits rubr.: [269ra] De sant barlam
text: B3arlam del qual compila la sua vida e estoria en Johan de massan ab molt gran studj ... [272vb] … E portassen los sants corses onradament en la sua Ciutat en lo qual loch se fan molts mjracles
Note inclou les rúbriques “Exempli del princep efran per que metien en la Ciutat”, “De theodas encantador dix al Rey” i “De vna femna puncella e de .j. Rey quj era mort”


Copy 4 BITECA  manid  1899
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 44
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix), 1301 - 1350 (P. Meyer)   
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals), 1301 - 1400 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 11633 BITECA
Location ff. 246vb-251ra
Incipits - Explicits rubr.: [246vb] De sent Barlam e de sent Josafat
text: B7Arlam del qual compli la sua istoria en Joan de Masen ab mot gran estudi ... [251ra] … e portassen los sants corses onradament en la sua Ciutat en lo qual loc se fan mots miracles