Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11201
Authors Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols i establiments sobre navegació
Date promulgat: València 1321-02-26
Text Type ProsaOrdenança
Associated Persons Promulgador: Alfons de Catalunya III el Benigne, Rei de Catalunya-Aragó [1327 - 1336]
Subjects DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2816
City, library and call number València  Arxiu Històric Municipal caja 2
Copied 1347 a quo (doc. principal del volum)   
1499 - 1501 (docs. afegits)   
ID no. of specific copy cnum 10535 BITECA
Location ff. cxxiiij-cxxvij
Incipits - Explicits rubr.: [cxxiiij] Quod vniuersitas possit ordinare jmposicionem jn Ciuitate valencie S. S. C
intitulatio: [N2]os Jnfans alfonsus Jllustrissimj dominj Regis aragonum primogenjtus ... Comes vrgellj
intr.: Ex potestate nobis atributa de jnfrascriptis per serenissimum dominum Regem predictam cum letra sua tenoris sequentis
intitulatio: Nos Jacobus dei gratia Rex aragonum ... et capitaneus generalis
pream.: pro presentes concedimus vobis jnclito jnfanti alfonso ... [cxxiiijv] … ordjnacionis pre dicte sunt hec
dispositio: Prjmerament ordenaren que tota Nau o tota Cocha que baia o benga daltra mar o de flandres que sia de tres cubertes ... [cxxvij] … quels dits jurats e consellers ho puxen fer e determenar a lur coneguda e encara los contrats que daquin naxeran sens scrits e libell e figura de juhi
nota: Quaqujdem ordjnacionem seu jn posicionem dicte ajude promjttimus ... jussimus nostro sigillo appendicio comunjtam
datatio: Datum valencie .quatro kalendas. Marcij Anno dominj Mo. CCCo. vicesimo primo Sigillum