Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11200
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Titles Declaració de l'Infant en Pere com a hereu del regne
Date promulgat: Lleida 1262-11-07
Text Type Prosa
Subjects DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2816
City, library and call number València  Arxiu Històric Municipal caja 2
Copied 1347 a quo (doc. principal del volum)   
1499 - 1501 (docs. afegits)   
ID no. of specific copy cnum 10531 BITECA
Location f. xliijr-v
Incipits - Explicits rubr.: [xliijv] Jnstrumentum homagij dominj jnfantis petri sigillatum sigillo cereo
intitulatio: [N2]os en Jacme per la gratia de deus Rey darago ... e senyor de Montpeller
dispositio: volem e manam atots los Richs homens deles nostres viles e dels Castells tambe als tinents feus nostres com aaquells quj no tenen quj son en la senyoria del Regisme de valencia que façan homenatge e sagrament al jnfant en P. fill nostre que com a nostre senyor plaura que passem daquest segle que ells lo tenguen el haien per senyor natural ... [xliijv] … E totes aquestes paraules sien meses en aquest homenatge e en aquest sagrament datendre e de complir a bona fe e sens tot engan
datatio: Datum Jllerde .vijo. ydus, nouembrijs anno dominj Mo. CCo.lxo. secundo
Note segueixen documents en llatí fins al f. ciij. Tot i que aquest document és de 1262, segons R. Muntaner fou a les corts de València de 1274 quan l'infant en Pere fou jurat com a successor