Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11195
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (I)
Titles Dels benaurats màrtirs sant Julià i santa Basilissa
Date traduït: 1290 ? - 1320 ?
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1900
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 713
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 11950 BITECA
Location ff. 41vb-44va
Incipits - Explicits rubr.: [41vb] Dels benesurats martirs sent Julia e santa besalissa sposa sua
text: L3os benesuyrats martis de semperaren lo segle nos han lixat aquest titol lo do de lurs batalles ... [42ra] … so que nosaltres vos direm per so que tresen aprenats qual es lo loguer de tresensa
rubr.: De sant Julia e de santa basalissa sposa sua
text: A3quest benesurat sent Jolia fo de Noble linatge segons lo mon de son pare e sa mare no aujen pus fil nj fila ... [44va] … lus parens passaren en breu de temps daquest segle he lexaren herets coujnables per los quals no fossen enganats del spiritual do