Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11193
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de sant Andreu
Date traduït: 1490 ad quem
:
Text Type Prosa
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11105 BITECA
Location ff. vvb-ixva
Incipits - Explicits rubr.: [vvb] La interpretacio de sant Andreu apostol
text: [a]5Ndreu es interpretat bell e resplandent e fort: es dit ab ander: que es fort ... los preueres e diaques de vna ciutat que es apellada achaia: segons que ho veren personalment de fet
rubr.: La vida de sant Andreu.
text: [vira] [s]4Ant andreu [e a]lguns altres dexebles foren tres vegades cridats per jesuchrist ... [ixva] … E com lo bisbe entras enla esglesia: aquel prelat mori soptosament:e la esglesia cobra son camp
nota: [d]tJt es damunt deles festes que venen dins lo temps dela renouacio ... lo qual temps representa la esglesia de nadal fins ala septuagesima:segons que es dit enlo prolech


Copy 2 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 9926 BITECA
Location ff. vivb-xiva
Incipits - Explicits rubr.: [vivb] La enterpretacio de sanct Andreu
text: A5Ndreu es enterpretat bell: e resplandent e fort: es dit ab ander: que es fort ... [viira] … los preueres e los diaques de vna ciutat que es appellada achaia ho veren personalment de fet
rubr.: [viira] La vida de sant Andreu
text: S5Ant andreu: e alguns altres dexebles foren tres vegades cridats per ihesu crist ... [xiva] … fins ala septuagesima segons que dit es en lo prolech


Copy 3 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 10382 BITECA
Location ff. vvb-ixva
Incipits - Explicits rubr.: [vvb] La interpretacio de sanct Andreu apostol
text: A5Ndreu es interpretat bell e resplendent e fort: e es dit ab ander que es fort ... los preueres e diaques de vna ciutat que es appellada achaja: segons que ho veren personalment de fet
rubr.: La vida de sanct Andreu
text: [vira] S4Anct Andru: [sic] e alguns altres dexebles foren tres vegades cridats per Jesuchrist ... [ixva] … fins ala septuagesima: segons que dit es enlo prolech