Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11180
Authors Jurats
Titles Disposicions dictades a conseqüència d’un incendi en una església
Date promulgat: 1469-05-30
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2896
City, library and call number Oriola  Arxiu Històric d'Oriola 2024
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)   
ID no. of specific copy cnum 11928 BITECA
Location f. cxxxxixr-v
Incipits - Explicits intr.: [cxxxxix] Lendema dela festa de pasqua de [Resurreccio] [ratllat] cinquagesma se crema tot lo cap del altar ... aço fon haut per mal senyal e per purgar algun tant los vicis e peccats per ço fonch deliberada fer en consell la crida del tenor seguent
acc.: A honor e Reuerencia de nostre senyor ... mare sua
dispositio: Ara hoiats queus fa asaber lo magnjfich en [Miguel?] Andres Ciutada Justicia dela Ciutat de valencia en lo crjmjnal (…) que tot alcauot e frequentador de bordell dins dos dies primers ujnents ... [cxxxxixv] … ignorancia no puxan esser allegada Eguartse quj a gaurdar si ha
procl.: Ffou publicada la dita crida ... djmarts a Trenta de Maig any M cccclxviiij