Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1117
City and Library Salamanca Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas
Collection: Call Number 2664 | Antic Palacio 2-I-2 | Antic Colegio de Cuenca, 83
Title REYES DE ARAGON
Croniques dels reys darago e dels Comtes de barchinona
Copied Barcelona [?] ,  1370 ca. by Barcelona: Escriptori real (Pere III) [?] (Bohigas)     
1369 d.   
1341 - 1360 (Soberanas)   
1401 - 1450 (Faulhaber)   
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 82 (= 4 + 1-74 + 4)
Page Layout 2 columnes (llevat del foli 1, que duu una orla miniada)28 línies
Size pàgina 277 × 210 mm
pàgina 290 × 220 mm (Soberanas)
caixa 170 × 130 mm
Hand primer copista (1-64va) lletra de finals s. XIV (els dos darrers capítols) (Soberanas)
Pictorial Elements Orla orla al primer foli (amb figures dels sis àngels, 4 profetes, sant Jordi la donzella i el drac, animals i escuts)
Miniatures: al folis 17v i 25
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: amb línies de guia per als renglons que trespassen l'intercolumni
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia sembla en blanc
Reclams: horitzontal centrat
Condition els folis preliminars i finals en paper; són en blanc el f. 67v i el 68v
Binding en pell
Previous owners Ripoll: Monestir de Santa Maria   (era al monestir al s. XVII encara, i s'hi veuen notes de preses d'hàbit al monestir del s. XVI)
Cuenca: Colegio Mayor   ( 83) (ex-libris: "de la Bibliotheca del Colegio Mayor de Cuenca")
Madrid: Biblioteca de Palacio   ( 2-I-21070)
Associated persons Altres encarregat per: Pere d'Aragó IV el Cerimoniós, Rei de Catalunya-Aragó [1336 - 1387]
Firma a la contraportada: Alfonso XIII, Rei d'Espanya [1886 - 1923]
Anotacions de al f. 3v anotació de 16 de gener de 1549 en italiàon s'esmenta a: Corradinu Valguanera (Naixement Sicilia) (“viny jn barsalona lo magnifico Corradinu Valguanera siciliano (…)”)
Altres al f. 5 prel. una mà del s. XVI suposa que l'autor de l'obra fou: Pere Miquel Carbonell i de Soler (Mossèn), notari (' ' echa segun se presume por Carbonel”)
Associated MSS/editions Mateixa decoració que: manid 1345 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 99. 1371 - 1380. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
Other associations Works cnum 1733 MS: Jaume Domènec… Genealogia dels reis d'Aragó i de Navarra i comtes de Barcelona (tr. Desconegut), traduït 1379-08 a quo - 1410 [?]…. Madrid: Nacional (BNE), MSS/1609, 1600
Other associations MSS or Printed Editions manid 1345 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 99. 1371 - 1380. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
Note Bohigas el relaciona amb BNP esp. 99, pel que fa a les seves característiques externes i de decoració. Al f. 2 prel. anotació de professió d'un monjo de Ripoll de 1505 i al peu de la recepta altres dues anotacions semblants, la primera de 1525; als ff. 4v-5r un calendari del segle XIV; al final oracions amb lletra del segle XVI. Duu alguns folis preliminars. Manuscrit en exposició al gener de 2005, es va consultar una reproducció fotogràfica
Internet http://hdl.handle.net/10366/125980 vist 2015-07-28
References Tractat a: Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 184 , n. 20
Descrit per: Avenoza (2006), Inspecció personal
Descrit per: Faulhaber (1991), Inspecció personal
Descrit per: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 115-7
Tractat a: Bohigas (1972), “El llibre manuscrit en llengua catalana”, Commemoració dels 500 anys del primer llibre imprés en català 73
Tractat a: Soberanas (1961), Crònica general de Pere III el Cerimoniós dita comunament Crònica de Sant Joan de la Penya. Primera edició del seu text català 191-3 (esp.) , n. Ms. A (base ed.)
Catalogat a: Menéndez Pidal (1918), Crónicas generales de España. Descritas por Ramón Menéndez Pidal, con láminas hechas sobre fotografías del conde de Bernar 96-102 , n. 17
Catalogat a: Massó Torrents (1888), Manuscritos catalanes de la Biblioteca de S. M. Noticias para un catálogo razonado 22
Internal Description Number of texts: 4