Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Specific Copy BITECA cnum 11165
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10722
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
La vida de sant Simplici i sant Faustí
City, library and call number Paris Bibliothèque Nationale de Paris
esp. 44 | Antic Anc. fonds 72652
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix)
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals)
1301 - 1350 (P. Meyer) 1301 - 1400 (Bohigas)
Location in MS or Edition ff. 149vb-150ra
Incipits and explicits rubr.: [149vb] De sent Suplici e de sent Fausti e de Senta Beatriu Verge Martirs
text: S4Uplici en Fausti foren frares no uolguessen sacrificar a les ydoles els sofriren mouts tormens a roma per en dioclecian ... [150ra] … e recomtaren atots la passio de santa beatriu uerge ni co fo uenyada per deu