Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11161
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Pau e treva amb el rei de Castella
Date promulgat: 1429
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Associated Works texid 11171 Joan II, Rei de Catalunya-Aragó, Edictes, promulgat 1469-05-20
Subjects DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2896
City, library and call number Oriola  Arxiu Històric d'Oriola 2024
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)   
ID no. of specific copy cnum 11345 BITECA
Location ff. lxiiij-lxv
Incipits - Explicits rubr.: [lxiiij] La pau e treua del Senyor Rey ab lo Rey de castella
intitulatio: Nos alfonsus etc
dispositio: Com nos quj ab no pocha cura continuament cuitem enuers la conseruacio tuycio e bon stament de nostres Regnes e terres haiam proposat de opposar ... [lxv] … En testimonj dela qual cosa hauem manat la present esser feta e ab nostre segell secret segellada
datatio: dada en Calatayu a xxvj de juliol del any dela nativitat de nostre senyor Mil cccc xxviiijo Rey alfonsus