Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11158
Authors Jurats
Titles Crida feta per causa de la pesta que afectà la ciutat
Date promulgat: 1417 [?] - 1450 [?]
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Subjects DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2896
City, library and call number Oriola  Arxiu Històric d'Oriola 2024
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)   
ID no. of specific copy cnum 11338 BITECA
Location ff. lvijv-lviiij
Incipits - Explicits rubr.: [lvijv] Crida feta per la present ciutat en temps de frare Matheu per que nostre senyor nos leuas la pestilencia
dispositio: Ara hoiats queus fan a saber los honorables justicies e jurats dela Ciutat Com ahonor gloria e reuerencia e laor de nostre senyor deus (…) per placar e mjtigar la jndignacio jra e furor de nostre senyor deus (…) ordenar esser feta en la jornada de dema que sera djuendres per lo mati general processo ... [lviiij] … juxta forma dels dits priujlegis pragmatiques statuts e ordjnacions dela dita Ciutat. E guard si quj a guardarsi ha