Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11155
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols, furs i disposicions reials sobre el joc
Date promulgat: 1410 ad quem
Text Type ProsaCol. lleis o est. real
Subjects DRET
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  2896
City, library and call number Oriola  Arxiu Històric d'Oriola 2024
Copied 1401 a quo - 1506 ad quem (diverses disposicions)   
ID no. of specific copy cnum 11332 BITECA
Location f. xlviiij
Incipits - Explicits rubr.: [xlviiij] Rubrica dels jugadors Rey Martinus
dispositio: En totes nostres Ciutats e viles reals del Regne de Valencia e termens de aquelles o en les moreries dins les dites Ciutats viles o rauals de aquelles constituhides no sia sostenguda per alguna manera taffureria ... pero la expulsio e punjcio de moros pertanga e haia afer lo batle
Note segueix una provisió del rei Pere el Cerimoniós de 1358