Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11139
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La vida de santa Thaycis
Date traduït: 1490 ad quem
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 3


Copy 1 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11282 BITECA
Location f. ccxlira-va
Incipits - Explicits rubr.: [ccxlira] De santa Thaycis
text: [t]5Haycis era vna molt bella dona:e fon errada ... [ccxliva] … E quant lo benauenturat abat sant pafunci hague la santa dona treta de aquell loc: ella apres visque tansolament .vij.dies.e anassen a deu


Copy 2 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 10144 BITECA
Location ff. cccxiva-cccxiira
Incipits - Explicits rubr.: [cccxiva] La vida de sancta Thaycis
text: [T]Aycis era vna molt bella dona: e fonch errada ... [cccxiira] … ella apres visque vij. dies: e anassen ab deu


Copy 3 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 10803 BITECA
Location f. ccxlira-va
Incipits - Explicits rubr.: [ccxlira] De sancta Thaycis
text: T5Haycis era vna molt bella dona:e fon errada ... [ccxliva] … ella apres visque tansolament .vij. dies. e anassen a deu