Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11131
Authors Pseudo-Jacobus de Voragine (II)
Titles La història de sancta Pràxedis (de la ciutat de Mallorques)
Date traduït: 1490 ad quem
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 10109 BITECA
Location ff. cccxxxiiiiva-cccxxxviivb
Incipits - Explicits rubr.: [cccxxxiiiiva] La hystoria dela gloriosa verge sancta praxedis cors sanct dela ciutat de Mallorques
text: P5Raxedis es dita a praxi dicti o grega: que vol dir en lengua latina operacio ... [cccxxxiiiivb] … deles quals dela gloriosa sancta praxedis es stat deduit lo nom
text: E5N la gran e famosa ciutat de roma fonch vn noble de gran casa appellat Prudent ... [cccxxxviivb] … pugan obrar segons la sua sancta voluntat. Amen