Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11122
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De quadragesima
Date escrit: 1250 - 1280
traduït: 1450 - 1500
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Works Part de: texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
References Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:227-9
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 8


Copy 1 BITECA  manid  1897
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.III.5
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 11855 BITECA
Location f. xlixra-va
Incipits - Explicits rubr.: [xlixra] De quadragesima
text: Q2uadregesima comense en lo digmenge enloqual se cante .i. cant qui comensa. Apella [sic] de tribulacio etc ... [xlixva] … enaxi nos deuen per penjtencia nos mateis primerament turmentar per ço que nos dignament puxam menyar lanyel de deu
Note text com el de París


Copy 2 BITECA  manid  1900
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 713
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 11969 BITECA
Location f. 66ra-vb
Incipits - Explicits rubr.: [66ra] De quadragesima
text: Q4uadragesima comensa en lo dimenge en lo qual se canta .i. cant qui comensa apela me de tribulacio etc ... [66vb] … per so que nos dignament puscam meyar lanyel de vida
Note inclou les rúbriques “Per que dejuna hom xl dies' i “Per qual raso fem Nos la carenma en lo temps que Jhesu christ la ffe


Copy 3 BITECA  manid  1899
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 44
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix), 1301 - 1350 (P. Meyer)   
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals), 1301 - 1400 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 11782 BITECA
Location f. 58rb-vb
Incipits - Explicits rubr.: [58rb] De Quincagesima [sic]
text: Q3Vadregessima comensa en lo digmenge en lo qual se canta un cant qui comensa. apela me de tribulacions .tc. ... [58vb] … en aixi enos deuen per penitencia nos metexes primerament turmentar per so cor nos dignament puscam meniar lanyel de uida


Copy 4 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11811 BITECA
Location ff. xcvii-xcviii
Incipits - Explicits rubr.: [xcvii] quadragesima
text: quadregesima comensa en lo digmenge en lo qual se canta un cant qui comensa appella mi de tribulacions ... [xcviii] … en axi nos devem per penitencia nos meteys primerament turmentar per ço que nos dignament pusquam menjar lanyell de vida


Copy 5 BITECA  manid  2267
City, library and call number Madrid  Real Academia de la Historia Códices LXXXVIII
Copied 1351 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 11797 BITECA
Location f. lxixra-vb
Incipits - Explicits rubr.: [lxixra] De cadragesima
text: Q3uadregesima comensa al dicmenga al qual sa canta .i. cant qui comensa apela mi de tribulacions tc. ... [lxixvb] … enaxi nos deuem nos mateyxs per penitencia turmentar per manament per so que nos dignament puscham mengar lanyel de uida


Copy 6 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11802 BITECA
Location f. lviiirb-vb
Incipits - Explicits rubr.: [lviiirb] Dela quadragesima
text: [Q]4Uadragesima comença enlo diumenge:en lo qual se canta vn cant qui comença. Constreny me de tribulacions tc. ... [lviiivb] … axi nosaltres deuem nos per penitencia turmentar: perço que per gracia de jesu christ dignament pugam menjar lanyell dela santa e perfeta vida


Copy 7 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 11792 BITECA
Location ff. lxxxviiivb-lxxxixrb
Incipits - Explicits rubr.: [lxxxviiivb] Dela quadragesima
text: [Q]5Uadragesima comença en lo diumenge: en lo qual se canta vn cant: qui comença. Constreny me de tribulacions tc. ... [lxxxixrb] … axi nosaltres deuem anosaltres mateixs per penitencia turmentar: perço que per gracia de iesu crist dignament pugam meniar lanyell dela sancta e perfeta vida


Copy 8 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 11787 BITECA
Location f. lviiirb-vb
Incipits - Explicits rubr.: [lviiirb] Dela quadragesima
text: Q4Uadregesima comença enlo diumenge: en lo qual se canta vn cant qui comença. Constrenyme de tribulacions tc. ... [lviiivb] … axi nosaltres deuem nos per penitencia turmentar: perço que per gracia de jesuchrist dignament pugam menjar lanyell dela sancta e perfeta vida