Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11119
Authors Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova
Titles De septuagesima
Date escrit: 1250 - 1280
traduït: 1450 - 1500
Text Type Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Works Part de: texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
Subjects HAGIOGRAFIA
References Ed. del original: Varazze et al. (1998), Legenda aurea 1:219-21
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 8


Copy 1 BITECA  manid  1897
City, library and call number San Lorenzo de El Escorial  Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial N.III.5
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)   
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)   
ID no. of specific copy cnum 11852 BITECA
Location ff. xlviirb-xlviiira
Incipits - Explicits text: [xlviirb] Septuagesima signifique lo temps de renouacio ... [xlviiira] … e el combatent corona de gloria
Note no té rúbrica independent


Copy 2 BITECA  manid  1900
City, library and call number Barcelona  CRAI. Biblioteca de Reserva 713
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)   
1301 - 1400 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 11966 BITECA
Location ff. 64ra-65ra
Incipits - Explicits rubr.: [64ra] De Septuagesima
text: S4eptuagesima signiffica lo temps de desuiacio ... [65ra] … Car al trebalant sera donat lo diner E al corrent loguer E al combatent corona


Copy 3 BITECA  manid  1899
City, library and call number Paris  Bibliothèque Nationale de Paris esp. 44
Copied Girona [?] (inclou les vides de sant Narcís i sant Félix), 1301 - 1350 (P. Meyer)   
Rosselló (regió) [?] (formes dialectals), 1301 - 1400 (Bohigas)   
ID no. of specific copy cnum 11779 BITECA
Location ff. 56va-57rb
Incipits - Explicits text: [56va-57rb56va] S2Eptuagessima Significa lo temps de desuiaci- [f. 56vb] on ... [57rb] … e al combatent corona


Copy 4 BITECA  manid  1901
City, library and call number Vic  Arxiu i Biblioteca Episcopal c. 174 L, núm. inventari 7615
Copied 1301 - 1400 (Massó)   
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)   
ID no. of specific copy cnum 11808 BITECA
Location f. xcv
Incipits - Explicits rubr.: [xcv] Septuagesima
text: Septuagesima representa lo temps de renovacio quinquagesima significa lo temps de remissio ... car al treballament sera donat lo diner e al corrent brans e al combatent corona


Copy 5 BITECA  manid  2267
City, library and call number Madrid  Real Academia de la Historia Códices LXXXVIII
Copied 1351 - 1400   
ID no. of specific copy cnum 11794 BITECA
Location ff. lxviira-lxviiira
Incipits - Explicits rubr.: [lxviira] De septua gesima
text: S4EPtua gesima signiffica lo temps sexagesima signiffica lo temps de renouacion ... [lxviiira] … car al trabeylant sara dat lo diner e al corrent brauim e al combaten corona


Copy 6 BITECA  manid  2206
City, library and call number Barcelona  Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar Inc. 58
ID no. of specific copy cnum 11799 BITECA
Location f. lviira-va
Incipits - Explicits rubr.: [lviira] Dela septuagesima
text: [S]5Eptuagesima significa lo temps de renouacio ... [lviiva] … Car al treballant sera donat lo diner:e al corrent sera donada joya:e al combatent corona


Copy 7 BITECA  manid  1902
City, library and call number Madrid  Biblioteca Nacional de España INC/2000
ID no. of specific copy cnum 11789 BITECA
Location f. lxxxviira-vb
Incipits - Explicits rubr.: [lxxxviira] Dela septuagesima
text: [S]3Eptuagesima significa lo temps de renouacio ... [lxxxviivb] … car al treballant sera donat lo diner: e al corrent seran donats braviums e al combatent corona


Copy 8 BITECA  manid  2648
City, library and call number Ripoll  Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll R. 456
ID no. of specific copy cnum 11784 BITECA
Location f. lviira-va
Incipits - Explicits rubr.: [lviira] Dela septuagesima
text: S4Eptuagesima significa lo temps de renouacio ... [lviiva] … Car al treballant sera donat lo diner:e al corrent sera donada joya:e al combatent corona