Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1109
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Reserva
Collection: Call Number 65 | Antic 21-2-20
Title Libre appellat consueta
Copied Barcelona [?] ,  1391 - 1441 ad quem (darrera disposició afegida)   
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 104 (fol. moderna)ff.: I + i-lx (per 59) + 60-104 (fol. original)
Collation 11 2-316 47/6 512 66 79/1t6t 81t3/5 96
Page Layout 26 línies (f. 3)
Size pàgina 290 × 215 mm (f. 3)
caixa 200 × 148 mm (f. 3)
caixa 250 × 190 mm (f. xxxvi)
Hand gòtica lletra clara del s. XIV (ff. 1-24) (F. Valls)diverses mans s. XV (ff. 25-95)
Watermark peix (al cos del volum)
Pictorial Elements Caplletres: caplletres en blau i vermell alternant, amb dibuixos en vermell i violeta fent filigrana, la primera caplletra és més gran i té disposició bipartida (fins al f. 24)
Rúbriques sense rúbriques
Altres: sense decoració (resta del volum)
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: quatre perforacions visibles als angles de la caixa
Justificació: els marges no sempre es respecten i alguns dels folis finals, ocupats per mans més modernes que les del text principal, tenen un plegat tabeliònic (a alguns dels folis finals, ocupats per mans més modernes que les del text principal)
Reclams: sense reclams
Condition restaurat, volum en bon estat; es conserva una foliació antiga en xifres romanes i les seves errades (generalment es tracta de folis perduts) estan assenyalades a llapis per la mateixa mà moderna que ha continuat en xifres aràbigues la foliació fins al final. Són en blanc els ff. I prel. (guarda); xxvi-xxxiv, xxxviiv-xxxixv, xliii-xlviii (= 42-47 mod.), liiiiv-lxv (= 53-59 mod.), 60-74 (la foliació salta el 75), 76-80r, 81v-94v, 86v-88v, 90r-v, 94-95v, 96v i 99v-103r
Binding en pell sobre taula, del segle XVI de tipus renaixentista amb quatre nervis al llom i dues rodes concèntriques als plans amb medallons que alternen flors i caps d'home; florons senzills als angles i en combinació formant una figura al centre , en mal estat
Previous owners Barcelona: Casa de la Ciutat [?]   (catàleg de la biblioteca)
Barcelona: Convent de santa Caterina [?]   1835 (F. Valls)
Note al f. 103v hi ha anotacions referents als anys 1431-1466. Pel que fa a l'estructura dels quaderns, al quart manca el bifoli central i el foli final (tots de pergamí i que eren en blanc); al quadern cinquè manquen els bifolis interior i exterior del plec (en pergamí, també en blanc); els quaderns sisè i setè han perdut el bifoli exterior de pergamí, però conserven l'interior i els dos quaderns finals són íntegrament formats per folis de pergamí
References Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. BUB 65 (2002)
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Vist per: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Tractat a: Torra et al. (1990), Ciència i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca Universitària , n. 101
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:67-8
Tractat a: Duran i Sanpere (1927), “Notes al marge de Libre apellat consueta”, Revista Jurídica de Catalunya
Tractat a: Valls i Taberner (1926), “La consueta municipal de Barcelona de 1389”, Revista Jurídica de Catalunya
Catalogat a: Valls i Taberner (1908-09), “Manuscritos jurídicos medioevales de la Biblioteca Universitaria de Barcelona”, Anuario de la Universidad de Barcelona 555-9
Internal Description Number of texts: 3