Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number texid BITECA 11097
Authors Pseudo-Jabocus de Voragine (III)
Titles La vida de sant Simó i Judes
Date traduït: 1400 [?] - 1500 [?]
Text Type Prosa
Subjects HAGIOGRAFIA
Number of Manuscripts and/or Printed Editions 1


Copy 1 BITECA  manid  1439
City, library and call number València  Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio Ms. 106
Copied 1401 - 1500 (catàleg)   
ID no. of specific copy cnum 11665 BITECA
Location f. 52rb-va
Incipits - Explicits rubr.: [52rb] LA VIDA DE S. SYMON ES JVDES
text: S3egons se Reconta en les ystories eclesiastiques En lo temps que nostre senyor ihesus anaua per la terra ... [52va] … Hoyda lo Rey la mort dels sants apostols feu dur los cossos la hon el era e feu hedificar huna sgleya a honor de aquests sants apostols gloriosos e feu los soterrar gloriosameuet